Daglig leder i VVS Eksperten Jan Vang har sammen med Rørkjøp etablert selskapet VVS Norden AS. Selskapet blir en ny innkjøpsallianse med en samlet omsetning på 1.5 milliarder.

VVS Eksperten og Rørkjøp etablerer VVS Norden AS

Rørkjedene VVS Eksperten og Rørkjøp har sammen inngått en innkjøpsallianse som i all hovedsak går ut på å samordne innkjøp ovenfor grossister og leverandører. Avtalen ble undertegnet på Gardermoen i dag, og målet er å bli Nordens største innkjøpsallianse av VVS-produkter.

0

Etter det VVSforum får opplyst er dette et svar på Bademiljø`s satsing gjennom VVS Norge AS, samt at man ønsker å etablere en slagkraftig innkjøpsenhet. Med en samlet omsetning på rundt 1.5 milliarder kroner ønsker de to kjedene å oppnå mer konkurransedyktige innkjøpsbetingelser og priser.

VVSforum kommer tilbake med mer om samarbeidet.