Direktør for kompetanse og utvikling Oddgeir Tobiassen i Rørentreprenørene Norge.

Vil ha våtromskrav for kjøkken

Rørentreprenørene ønsker forslag fra forsikringsbransjen velkommen:

0

Rørentreprenørene Norge er ikke overrasket over at forsikringsbransjen vil fremme forslag om våtromskrav til kjøkken. Bransjen har lenge bekymret seg over skadeomfanget på norske kjøkken og mange registrerer at mye arbeid utføres uten at det er i henhold til regelverket, ofte utført av huseier selv eller «håndverkere» som ikke kjenner regelverket. Samtidig er foreningen opptatt av at egen bransje må bidra til økt bevissthet blant boligeiere om at et kjøkken fullt av vanntilkoblede hvite- og brunevarer krever mer av både installasjonen og ikke minst av drift og vedlikehold

-Bransjen må fortsette å ha en tett dialog med forsikringsselskapene, SINTEF Byggforsk og Fagrådet for våtrom – gjerne via Vannskadekontoret. Skjerpede regler vil bidra til reduksjon av skader, men det må jobbes fra flere fronter, mener direktør for kompetanse og utvikling Oddgeir Tobiassen i Rørentreprenørene Norge. Han etterlyser også klarere konsekvenser som følge av at arbeider ikke er utført i henhold til regelverket.

Vær tydelig på avkortning
Gjør avkortningsreglene tydeligere og harmoniser bransjens praksis rundt utbetalinger etter skade, oppfordrer han. Tobiassen har inntrykk av at det i dag er en del ulik praksis rundt utbetalinger.

-Noen forsikringsselskaper stiller krav til utbedring etter skade og krever at utbedring gjennomføres av kvalifisert håndverker. Andre igjen utbetaler summen uten at det man stiller krav til hvordan utbedring skjer i praksis, sier Tobiassen.

Må bevisstgjøre folk flest
Vannskader vil fortsette å oppstå selv om nye krav stilles til sikring, men sikringen kan bidra til at skadeomfanget reduseres. Det kan også økt bevissthet.

-Det vil alltid være noen som aldri renser sluket eller etterser slangen til oppvaskmaskinen. Men bedre og tydeligere informasjon og dokumentasjon fra rørleggeren om drift og vedlikehold kan bidra til at litt flere sjekker vanntilkoblede maskiner oftere, mener han.