Joakim Arnesen er salgs- og markedsansvarlig i Flow Meisingset VVS AS, og er nå altså også innehaver av Mesterbrev i rørleggerfaget.

– Viktig å investere i kompetanse!

Joakim Arnesen er nå innehaver av Mesterbrev i rørleggerfaget:

0

Det var en stolt Joakim Arnesen som kunne motta Mesterbrevet under den høytidelige seremonien i Laugsalen til Oslo Rørleggerlaug i kveld. – En investering i kompetanse jeg vil få mye igjen for, sier han til VVSForum.

Joakim Arnesen er salgs- og markedsansvarlig i Flow Meisingset VVS AS, og er nå altså også innehaver av Mesterbrev i rørleggerfaget. Det mener han vil gi store fordeler både i jobbsammenheng og personlig.

Viktig med egenutvikling
–  Egenutvikling er viktig for meg, og studiet har gitt meg ny kunnskap og en bredere forståelse enn bare det rørtekniske.  Jeg har opparbeidet meg mye praktisk erfaring gjennom årene, men har manglet teoretisk kunnskap om bedriftsøkonomi og faglig ledelse. Derfor ville jeg gjerne komplettere de praktiske ferdighetene med teori gjennom Mesterbrevet.

Studiet har også vært svært relevant for Joakim i forhold til hans jobb i FLOW Meisingset, forteller han.

FLOW Meisingset har et sterkt fokus på blant annet kompetanseheving og ser at dette studiet er like relevant for utvikling av lederne i selskapet, ikke bare for de som måtte ønske å starte egen rørleggerbedrift.

Mesterbrevet sikrer økt faglig kompetanse, men minst like viktig er lederkompetansen man får gjennom studiets modul 1. Det tar for seg elementer som kommunikasjon, konflikthåndtering, motivering og endringsledelse i tillegg til jus og økonomi.

– Vi gjennomførte også en ISO-sertifisering i Flow Group i fjor, en prosess som inneholdt mye av det jeg lærte om kvalitetssystemer underveis i studiet. Slik sett passet det perfekt å kunne bruke det jeg lærte direkte i egen jobb.

Mesterutdannelsen har allerede gitt ham mer ansvar i jobben, og han er ikke i tvil om at dette har vært riktig prioritering.

Nettbasert studium
Mesterbrevet kan tas på ett år på fulltid eller gjennom nettbasert studie på deltid over 2 år.

– Jeg valgte av praktiske årsaker nettbasert, og likte den modellen siden jeg da kunne styre løpet helt selv. Noen ganger har jeg imidlertid savnet klasseromfølelsen, og muligheten til å drøfte problemstillinger i et miljø bestående av flere, kan gi mye god input, sier han.
– Når man jobber på denne måten, er det viktig å motivere seg selv, holde konsentrasjonen høy og løse oppgaver fortløpende.  Jeg har hatt en veileder underveis som jeg har hatt en god dialog med. En veileder kan få deg på sporet og gi deg tilbakemeldinger, men han løser ikke oppgavene for deg.

– Det er med andre ord både fordeler og ulemper med å ta et nettbasert studium, men i min situasjon, var dette det mest optimalt, sier Joakim – som gjennomførte studiet på ca 18 måneder.

Tre fagområder
Mesterutdanningen består av tre fagområder: bedriftsledelse, faglig ledelse og faglig fordypning i lærefag. Bedriftsledelse er felles for alle mesterfagene, faglig ledelse er felles for den enkelte faggruppen, og faglig fordypning i lærefag er tilpasset det enkelte mesterfaget, forklarer han. .

– Det er spesielt to moduler jeg føler jeg har fått mye igjen for. Bedriftsledelse i modul 1 har bidratt til økt kunnskap om det å lede andre og bedre økonomisk forståelse. Faglig ledelse i modul 2, omfatter prosjektering, kalkulasjon, prosjektledelse, systemoppbygging og har gitt meg mye ny og nyttig kunnskap.

Krever struktur
Joakim er en familiefar med kone og fire barn mellom 5 og 11 år, og legger ikke skjul på at nettstudier er krevende. – Ja,  å studere i voksen alder krever mer struktur og en god dose motivasjon.

– Jeg måtte friske opp gammel studieteknikk, og studiet har nok gått litt på bekostning av familielivet. Jeg må passe på å takke kona for at hun har tatt støyten på hjemmebane. Jeg har kjent litt på dårlig samvittighet for familien innimellom, men har samtidig vært motivert, og hatt fokus på målet om å fullføre hele tiden. Jeg bestemte meg rett og slett at jeg skulle klare å gjennomføre!

Videre er det riktig å takke min arbeidsgiver for støtte og motivasjon samt tilrettelegging og fleksibilitet, noe som har gjort det mulig å gjennomføre dette på planlagt tid.