Ronny Øvrevik, regionsdirektør i Bravida SørVest, ser en tydelig dreining i forhold til at det forventes mer samarbeid og tidligere involvering, og enda større fokus på prefabrikkering i fremtiden. I prosjektet Site 4016 i Auglendsmyrå 11 i Stavanger, i regi av Smedvig Eiendom, er Bravida sterkt involvert.

– Vi går fra installasjon og bygging til montering

Ronny Øvrevik, regionsdirektør i Bravida: - Store tidsbesparelser med prefabrikkering

0

For å lykkes med prefabrikasjon må alle detaljer være avklart og avtalt tidlig med byggherre, mener Ronny Øvrevik, regionsdirektør i Bravida SørVest. Da kan effektiviseringsgevinsten bli betydelig. Bravida skal levere et komplett prefabrikert teknisk rom i prosjektet Site 4016 i Stavanger i løpet av 2018.

Bruk av prefabrikkering kan være svært effektivt. Bravida anslår at man kan redusere tidsbruken på bygg med 40 prosent med utstrakt benyttelse av prefabrikasjon.

Ronny Øvrevik, regionsdirektør i Bravida SørVest.

– Vi går fra installasjon og bygging til montering. Byggebransjen er i ferd med å endre seg med enda sterkere fokus på prefabrikkering. Tradisjonelt har oljenæringen alltid vært langt fremme når det gjelder prefabrikasjon, nå kommer vi etter, sier direktøren.

Samhandling og involvering på et tidlig tidspunkt, er kanskje de viktigste faktorene for å kunne utnytte det fulle potensialet innen prefabrikasjon.

– Vi ser en tydelig dreining i forhold til at det forventes mer samarbeid og tidligere involvering, og enda større fokus på prefabrikkering i fremtiden. Dette gjelder for både offentlige og private aktører..

Utfordringer med tekniske anlegg
Analyser på bygg viser at de tekniske anleggene ofte ikke fungerer som forutsatt, eller ikke er optimalisert ift. bruken. Med prefabrikasjon er de ytre forholdene mer forutsigbare (inne på fabrikk med godt lys og godt klima), mens selve byggekostnadene ikke nødvendigvis blir lavere. Kvaliteten på produktet vil imidlertid øke, i tillegg vil byggetiden reduseres betraktelig, og utbyggere/byggherrer får tatt i bruk byggene tidligere.

– Alle produktene blir testet og satt i drift, hver for seg og som et system, før utsendelse til prosjektet, forklarer han.

Øvrevik nevner noen viktige forutsetninger for prefabrikasjon:

* Planlegging og samarbeid

* Kundeavklaringer tidlig i prosessen

* Full BIM og Prosjektering

* Utførelse – presisjon

Site 4016
På Åsen i Stavanger planlegges en av landets første klynger for byggenæringen, «Site 4016». Prosjektet ledes av Smedvig Eiendom og skal være et signalbygg og en fremtidsrettet klynge for nytenkning, utvikling og kunnskapsutveksling innen bygg- og anleggsbransjen. For tekniske installasjoner i prosjektet er målsetningen at 80 prosent skal prefabrikkeres.

– For å lykkes skikkelig med prefabrikasjon må alle detaljer være avklart og avtalt tidlig med byggherre. Dette er noe Smedvig Eiendom har stor fokus på, for å få riktig kvalitet i prosjektene sine, sier Ronny Øvrevik.

Mer om Site 4016 finner du her:

Auglendsmyrå 11 blir «hjertet» på Site 4016. Der vil de bygge et komplett ferdig teknisk rom. Dette leveres i tre moduler pga transporten. Hver modul er på ca 16 x 5 x 3,3 – totalt ca. 240 m2. Tyngste modul vil bli ca. 22,5 tonn. Hver modul løftes på plass på taket av stor kranbil og monteres og sammenkobles av Bravida og Ogna Sveis.

– Målet er at det kjøres parallellproduksjon med egne montasjeteam på prefabrikasjon, sier han.

Hele det tekniske rommet med fire ventilasjonsaggregat (ventilasjonskanaler, varme- og kjølerør) på ca. 55 x 6 m produseres «off-site» og transporteres til byggeplassen, klar for oppkobling. Det benyttes også prefabrikkerte DCV-enheter med integrert temperatur- og bevegelsesfølere, samt spjeld. Løping og oppvarming av ventilasjonsluft vil foregå med varmepumpe og brønner i kombinasjon med adiabatisk kjøling. Hele energisentralen blir også prefabrikkert,

De tekniske anleggene i teknisk rom inkluderer føringsveier og elektro som bygges i lokalene til Ogna Sveis. De bygger selve rommet, mens Bravida installerer og monterer alle de tekniske anleggene selv, med egne ansatte. Det tekniske rommet kjøres som eget prosjekt i prosjektet, for å ivareta alle forhold rundt HMS, økonomi, fremdrift, kvalitet, etc..

Smarte løsninger
Innovasjon kan ofte virke som en hemsko, fordi en del av det som fungerer på laben – i mindre format – ikke kan iverksettes fullskala ute i felt. Behovet til kundene blir samtidig større, det kreves mer av bygget når det gjelder smarte løsninger.

Øvrevik tror de fleste løsningene finnes i dag, men det å sette alle disse produktene og løsningene sammen i et helhetlig system, må det jobbes mest med.

– Innovasjon vil det alltid være behov for. Det gjelder både når det gjelder å forbedre produkter eller komme opp med løsninger som ivaretar nye behov. Vi bygger for eksempel mange sprinkleranlegg som kommer prefabrikkert i ferdige lengder som vi kun monterer, forklarer han.

Han sier det også er stort fokus på prefabrikasjon der flere produkter/utstyr settes sammen i et system og kun monteres på anleggsplassen. Eksempler på dette er ferdige sjakter og ferdige vegger på for eksempel et sykehus, inkl. alle tekniske installasjoner som varme, stikkontakter og lys, medisinske gasser, signalanlegg etc.