TECE Norges produktsjef Geir Høivik Skjelseth og salgssjef Ivar Brobakken undrer seg over de uklare svarene fra konkurrenten Geberit på påstandene om at de bevisst villeder og feilinformerer markedet.

– Vet Skriden egentlig hva egne selgere forteller?

TECE Norge reagerer på Geberit`s tilsvar:

0

– Det er fullt mulig at Skriden selv tror at han vet hva Geberits selgere forteller ute i felten. Faktum er at det finnes ganske mange der ute som har en helt annen oppfatning av dette, sier TECE Norges produktsjef Geir Høivik Skjelseth og salgssjef Ivar Brobakken.

TECE Norge har kritisert konkurrenten Geberit for å villede og feilinformere markedet ved indirekte å antyde at TECEs sisterneløsninger ikke er tillatt å montere fordi den må skiftes fra et tilstøtende rom. Geberits løsning skiftes i front.

Les: – Vi har fokus på egne produkter!

Geberits produktsjef Odd Skriden svarte ved å påpeke at deres selgere kun hadde fokus på egne produkter i møtet med kundene.

Les: – Vår sisterne med Sealingbag er godkjent for å installere!

Minimumskrav
Skriden mente også at deres løsning Duofix TEK ivaretar krav fra DiBK (TEK) og oppfyller normen til Sintef Byggforsk; Våtromsnormen.

”TEK er, tross alt, kun minimumskrav til et bygg og med Våtromsnormen som en spesifikk detalj for baderommet i tillegg, vil man kunne få en langt høyere kvalitet. Entreprenører benytter våtromsnormen i langt høyere grad i dag enn tidligere, det fremstår som et kvalitetsstempel på byggets baderom”, hevdet  han.

Til det svarer Skjelseth og Brobakken:

– Det er svært få som bygger et bad kontraktfestet etter Våtromsnormen – bare spør Bjørn Grimsrud. I dette spesifikke tilfellet beskriver ikke Våtromsnormen noen større sikkerhet for innbygningssisterner enn det TEK gjør.

Enkel utskiftbarhet
Skriden påpekte videre at TEK kun snakker om sikring av installasjoner og synliggjøring av lekkasjevann, mens Sintef Byggforsk, Våtromsnormen, snakker om enkel uskiftbarhet av sisternen fra det rommet den er plassert, som deres løsning oppfyller på en enkel måte.

– Nå er det ikke sikkert Skriden har lest TEK så nøye, men TEK fordrer også, i likhet med den frivillige Våtromsnormen, enkel utskiftbarhet. Og det er utvilsomt at TECEs løsning, med en utskiftning fra en bakenforliggende lettvegg med en avtagbar plate, gjøres enklere enn en utskiftning fra front i en baderomsvegg.

De mener også at Skridens påstand om at Geberits løsning ivaretar kravet fra både TEK og normen fra Sintef Byggforsk, Våtromsnormen er feil.

– Det gjør den ikke! Våtromsnormen beskriver en avtagbar frontplate som går helt ned til gulvet – noe som ikke er tilfelle med Geberits løsning.

– Følger ikke med i timen!
I innlegget hevdet Skriden at Geberits løsning er den eneste innbyggingssisterne som har en  godkjent ETAG 22, Annex F-test. Det får Skjelseth og Brobakken til å reagere.

– Her må Geberit følge med i svingene! TECE ble i 2012 første norske sisterneleverandør med ETAG 22, Annex F-testen! Deretter fulgte Grohe året etter. Geberit ble nr. tre i rekken i 2018.

De legger til at også TECE har sikring av både spyle- og avløpsrør, i likhet med konkurrenten.

Ikke overrasket
Geberit ønsket ikke å kommentere ytterligere TECE Norges påstander på VVSForums oppfordring.

– Det er ikke overraskende, de er vel svar skyldig. Dette er en arroganse og frekkhet som TECE ikke kan sitte stille og se på!