Prosjektlederne Øyvind Halvorsen og Øyvind Kim Dahl, seksjonsleder Magnar Skår, adm. dir. Rigmor Hansen og Erik Økland i Veidekke.

Veidekke skal bygge Ruseløkka skole for 370 millioner

Prosjektet skal følge Oslo-modellens strenge krav:

0

Veidekke Entreprenør AS og Undervisningsbygg inngikk kontrakt fredag 14. september om bygging av nye Ruseløkka skole i en totalentreprise. Byggestart er i januar 2019 med planlagt ferdigstillelse i februar 2021.

Den nye skolen blir på 10.300 kvadratmeter fordelt på syv etasjer for 690 elever fra 1.-10. trinn. På grunn av tomtens størrelse må det bygges høyt for å beholde mest mulig av skolegården. Det vil også bli et grønt og spennende uteareal for elevene på taket.

– Ruseløkka skal ha en landsomfattende danse- og ballettlinje i samarbeid med Den Norske Opera & Ballett. Dessuten skal det legges til rette for sambruk med nærmiljøet etter skoletid, forteller prosjektleder Øyvind Halvorsen i Undervisningsbygg.

Det er dessuten lagt opp til høye miljøambisjoner med et nesten Nullenergibygg. Det skal bli solceller på deler av taket og i fasadene i tillegg til utslippsfri byggeplass. For å få til dette er ett av tiltakene bruk av fjernvarme for byggvarme og byggtørk, men også tilstrebe utslippsfrie og elektriske løsninger ellers på byggeplass.

– Vi ser fram til å ta fatt på et spennende skoleprosjekt godt synlig i bybildet. Bærekraftige løsninger i alle faser av et byggeprosjekt, er i tråd med Veidekkes miljøambisjoner, sier Erik Økland i Veidekke Entreprenør.

Prosjektet skal følge Oslo-modellens strenge krav for å sikre bruk av lærlinger og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.