En rørlegger fra Bryne Rør dokumenterer i henhold til sjekklisten i VB Smart.

– VB skal være ledende på rådgivning, kompetanse og kvalitet

VB ønsker å ta en ledende posisjon i proff- og privatmarkedet. Som et ledd i det har rørleggerkjeden utviklet VB Smart som et digitalt verktøy for alle VB-bedriftene. Systemet skal ivareta alt som handler om sjekklister, ledelse, HMS og kvalitetssikring.

0

-Våre kunder skal oppleve samme høye kvalitet på K-HMS, uavhengig av hvilken VB-bedrift i landet de bruker, sier daglig leder i VB Øystein Kjellsen i en pressemelding.

-Vi har derfor utviklet vårt eget kvalitetssikringssystem. Arbeidsprosessene i VB omhandler alt fra sjekklister for utførende rørlegger, ledelsesprosesser, HR-personal, K-HMS og miljø. Sporbarhet og dokumentasjon er nøkkelordet. Enten det skal gjennomføres en medarbeiderundersøkelse eller legges en bunnledning, hjelper VB Smart med å dokumentere alt – fra A til Å, forteller Kjellsen.

App- og webløsning i VB Smart
VB Smart består av to deler, en appløsning for utførende rørlegger og en webløsning for administrasjon.

-Det handler om å gjøre det riktig første gangen, fastslår Kjellsen. Derfor har vi utviklet både en app- og webløsning som er tilpasset rørlegger og administrasjon.

I appløsningen har utførende rørlegger full oversikt over alle typer oppdrag og oppgaver i ressursplanleggere, sjekklister for utførelse, rørhåndboka og K-HMS tilgjengelig på ett sted. Integrasjon med kontorsystemet ivaretar sporbarhet og krav til dokumentasjon og kvalitetssikring.

I webløsningen har administrasjonen full oversikt over alle medarbeidere, til enhver tid. Oversikt over alle sjekklister for utførende rørlegger ligger også i webløsningen hvor bedriftene har mulighet til å bygge egne sjekklister eller hente fra andre VB-bedrifter. Dokumentasjon på hele jobben som rørleggeren utfører samlet på ett sted er også tilgjengelig i webløsningen og kontorsystemet.

Bygger kvalitet med spisskompetanse
-Den beste kvaliteten på sjekklister og ledelsesprosesser tilpasset vår bransje er viktig for oss, sier Kjellsen. Vi samarbeider med ekspertene for kunne levere nettopp det. I tillegg til brukergrupper har vi et brukerforum, som består av ulike medlemsbedrifter i VB som bruker VB Smart i sin bedrift. Brukerforumet er VBs kontrollorgan og de er med og prioriterer hvilke funksjoner og løsninger som VB Smart skal ha i dag og fremover. Løsningene er utviklet for og av medlemsbedriftene i VB, påpeker Kjellsen.

Kjellsen forteller videre at ingen av de andre systemløsningene på K-HMS i markedet i dag, tilfredsstiller kravene VB har satt til teknisk løsning og brukervennlighet. VB Smart har stor grad av fleksibilitet med lagring i skyløsning, global oppdatering og sentralt vedlikehold uten installasjoner og oppdateringer hos den enkelte VB-bedriften.

Saken fotsetter under bildet:

Under VB-dagene deltok over 130 personer på seminaret VB Smart – riktig bruk av app,

Antall brukere av VB smart øker
– VB Smart har i dag 572 app-brukere fordelt på 64 VB-bedrifter. At det er stor interesse for løsningen var tydelig under miniseminaret VB Smart – riktig bruk av app, som ble gjennomført under VB Dagene 2018. Over 130 deltakere var til stede på prosjektkoordinator Elise Støle Ovedals seminar. Implementeringen av VB Smart fortsetter for fullt, og etter VB Dagene 2018 har etterspørselen fra de øvrige VB-bedriftene økt. VB Smart har i dag full integrasjon med Cordel med datautveksling begge veier, sier Kjellsen avslutningsvis i pressemeldingen.