Valget av kloakk som energikilde resulterte i varmepumpepris for Ernst Olsen og Stavanger kommune. Til venstre prisutdeler Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.

Varmepumpepris til Stavangers kloakkvarmesentral

– Jeg synes jo det er litt fortjent, for vi har slitt! Samtidig har det vært givende å jobbe med sånne utfordringer, sier Ernst Olsen om den nye energisentralen.

0

Stavanger kommune har etablert en ny energisentral som henter varme fra avløpstunnelen rett ved byens svømmehall. Den fikk Varmepumpeprisen 2018 – større varmepumpeanlegg, som ble delt ut under Varmepumpekonferansen på Fornebu i Bærum denne uka. Triangulum energisentral har blitt realisert gjennom EUs Horisont 2020 prosjekt.

– Tidsfristen var en av våre hovedutfordringer som byggherre, forteller Olsen. Etter forprosjekt startet prosjektet i praksis på nytt i mai 2015, og måtte være ferdig innen mai 2017.

Kloakk lite populært
Byggherren ba spesielt om at muligheten for å utnytte kloakk skulle utredes i konseptutviklingen.

– Det ble ikke akkurat «bølgen» da vi sa det, forteller Olsen, som berømmet

rådgiverne i Norconsult da han tok imot prisen.

– De har vært med på både konsept og detaljprosjektering. Når de først fikk los på prosjektet, har de vært veldig inspirerende å jobbe med, fastslår Olsen, til daglig leder for Drift- og energiseksjonen i Stavanger kommune. Norconsult har også vært byggeledere.

– Det var en suksess, konkluderer Olsen.

Saken fortsetter under bildet:

Stavanger varmepveksler i avløpstunell.

Gode resultater hittil
Energisentralen ligger i Stavangers svømmehall, i et område hvor det er planlagt store utbygginger. I praksis utelukket det både energibrønner og sjøvann.

– Så vi hadde ingen andre muligheter enn å se på kloakk, forteller energirådgiver Fredrik Skaug Fadnes i Norconsult. Stavangers avløpstunnel ligger ca. 100 meter unna energisentralen. Der ble det montert drøyt 100 varmevekslere i rustfritt stål, hver på 100 kg. De henter varme fra kloakken og sender til en 500 kW varmepumpe, som løfter temperaturen for å dekke varmebehovet i svømmehallen og to administrasjonsbygg.

– Vi følger nøye med på driften, og har absolutt tro på at dette er en løsning som kan brukes der man har kloakk, sier Fadnes. Til nå gir varmepumpen om lag 3,7 ganger mer varme enn hva den bruker av strøm.

Poeng å spre gode løsninger
Nettopp overføringsverdien var et av argumentene til Norsk varmepumpeforening, som deler ut prisen sammen med Enova.
– Kloakk er en ressurs med veldig fin temperatur som er tilgjengelig over alt, så dette kan realiseres i byer i hele Norge, og byer i hele Europa, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening. Et av målene i Triangulum-prosjektet er å dele erfaringer med andre byer i prosjektet, og at flere skal ta i bruk samme type løsning.

– I fremtiden vil det bli mer og mer viktig å utnytte alle ressurser som er tilgjengelige, understreker Hagemoen.