Alf Kristian Kvalevåg fra rørentreprenøren Karsten Bjelland AS på Haugalandet, ser store fordeler med å bruke et rørsystem som dekker både tappevann, kjøle- og varmeanlegg.

Valgte plastrør kontra rustfrie rør i nytt produksjonsanlegg

- Stor fordel for oss å bruke en rørtype for tappevann, kjøling og varme:

0

Næringsmiddelprodusenten Sildakongen AS har bygd nytt produksjonsanlegg på Karmøy. Der valgte utbyggeren å gå vekk fra tradisjonelt vannkjølt anlegg med rustfrie rør. Isteden valgte man av flere hensyn å bruke plastrør for tappevann, samt til kjøle- og varmeanlegget i den nye fabrikken.

– I vårt forrige produksjonslokale hadde vi problemer med plass og dimensjonering av anlegget. Vi flyttet inn i nytt bygg i sommer og etter litt prøving og feiling i oppstarten er vi nå snart i full drift. Vi er veldig fornøyd med løsninger og arbeidet til alle underleverandørene, sier Sivert Simonsen, daglig leder i Sildakongen Produksjon. Selskapet er en av landets største produsenter av konserverte sildeprodukter til dagligvaresektoren med eget produksjonsanlegg på Karmøy.

Saken fortsetter under bildet:

Deler av produksjonshallen og fabrikken. Rørsystemene er godt synlig langs veggene med sine egne farger som illustrerer hva slags type system det er.

Selskapet hadde tidligere store utfordringer med kjøleanleggene som er avgjørende for en stabil og effektiv produksjon.

– Tidligere hadde vi et ammoniakkanlegg og problemer med lekkasjer, lukt og høye vedlikeholdskostnader. Vi fant en midlertidig løsning med et freonanlegg hvor vi også hadde problemer med lekkasjer og vedlikeholdskostnader. Behovet for stabilitet, enkelhet og minst mulig vedlikehold var bakgrunnen for at vi valgte å bygge et nytt lokale med isvannsanlegg. Vi er avhengig av at anlegget fungerer 100 prosent og med varslingsanlegg og tre kjølere har vi nå fleksibilitet om noe skulle feile, sier Simonsen.

Enkel installasjon og lite vedlikehold

For å redusere behovet for vedlikehold valgte selskapet å benytte rørsystemene blue- og green pipe.

– Vi skulle egentlig bygge et tradisjonelt vannkjølt anlegg med rustfrie rør, men begynte å se på andre rørløsninger med mindre behov for vedlikehold. Vi så at plastrørene hadde mindre vedlikeholdsbehov, men også at løsningen var en fordel for oss som rørleggere siden vi fikk en rørtype å forholde oss til. Med blue- og green pipe fikk vi raskere installasjon og bedre logistikk i prosjektet, sier Alf Kristian Kvalevåg, daglig leder i rørentreprenøren Karsten Bjelland AS.

Han mener rørsystemet gir mange fordeler både for rørleggerne og driftspersonalet på anlegget.

– Vi trenger mindre plass til monteringen og slipper støv fra sliping og gasser fra sveising på byggeplassen. Selv om vi må tenke litt annerledes opplevde rørleggerne at dette var en renere prosess og et veldig enkelt system å jobbe med, sier han og tilføyer:

– Materialet i rørene har veldig liten varme- og kuldeoverføring sammenlignet med metallsystemer. Vi måtte starte anlegget i en periode før anlegget var ferdig isolert og så under prøvekjøringen at ventilene i metall dannet store isblokker etter kort tid, mens blue- og green pipe hadde minimalt med isdannelse på rørene. Dette er en stor fordel siden man ønsker minst mulig fuktighet på lager og i produksjonslokalene, sier Kvalevåg.

Saken fortsetter under bildet:

Her ser vi alle innvolverte parter i prosjektet. Fra venstre, Rolf Ivar Løland, Armaturjonsson, Alf Kristian Kvalevåg, Rørentreprenøren Karsten Bjelland, Sivert Simonsen, Sildakongen, og Rune Kjetil Østerbøvik fra Ahlsell.

Tett samarbeid og god logistikk

For å sørge for en effektiv byggeprosess hadde prosjektet fokus på tett samarbeid mellom rørentreprenøren, grossisten Ahlsell og leverandøren Armaturjonsson.

– Dette prosjektet har fungert veldig godt siden vi har et godt samarbeid med både utførende og leverandøren. Vi har fokusert på tidsaspektet i logistikken og selv om vi har mange av varene på lager, har vi vært avhengig av kjappe leveranser på de største dimensjonene. Tett samarbeid og rask levering har gjort at prosjektet er blitt gjennomført uten forsinkelser, sier Rune Kjetil Østerbøvik i Ahlsell.

Armaturjonsson opplever økt etterspørsel etter blue- og green pipe i alle typer prosjekter.

– Løsningene produseres av tyske Aquatherm og blir brukt mer og mer. Vi leverer nå rørsystemene til alle typer bygg. Det er spennende å jobbe med løsninger som gir både rørentreprenørene og byggherre store fordeler under oppføring og i driftsfasen, avslutter Rolf Ivar Løland, distriktsansvarlig Rogaland og Agder i Armaturjonsson.

Fra teknisk rom i fabrikken.