Daglig leder i Rørkjøp, Frank Olsen, og leder av VVS Eksperten, Jan Vang, danner et nytt felles innkjøpsselskap. Begge kjedene vil fortsette som to selvstendige kjeder.

– Utgangspunktet for samarbeidet er enkelt

VVS Norden AS: Rørkjøp og VVS Eksperten

0

– Dette samarbeidet handler om det markedet vi er en del av i dag. Verden er full av tilbydere, mange kompetanseløse sådanne som priser i stykker markedet. Våre rørleggere i begge kjedene, og ikke bare de, det gjelder alle rørleggere i Norge, står i denne kampen hver eneste dag. Så er det store spørsmålet, hva gjør vi med det.

Det oppgir de to kjedelederne Jan Vang i VVS Eksperten og Frank Olsen i Rørkjøp som en av grunnene til at de nå går sammen om et felles markeds- og innkjøpssamarbeid.

Verdikjeden må justeres
Frank Olsen understreker at dagens verdikjede er fornuftig, men forbedringspotensialet er stort.
– Det er ikke noe galt med verdikjeden i seg selv, bortsett fra at det er en del luft som vi må fjerne for å si det pent, og det må vi gjøre sammen. Det alle i verdikjeden må bli enige om er at vi må skape riktig konkurransekraft for rørleggerne i våre kjeder, slik at medlemmene blir fornøyd med arbeidshverdagen. I dag er det slik at alle våre rørleggere, og det gjelder i begge kjeder, opplever at når de kommer ut til en kunde snubler de i masse pappesker fra all verdens leverandører som ikke er brukenes til noe som helst, de er kanskje ikke godkjent en gang, poengterer Olsen.

– Og dette skal man argumentere og slåss med ovenfor sluttbrukeren, for å kunne ta tak i jobben, eller i beste fall få hele jobben. Det skaper mye støy, og ekstra arbeid. Derfor er det etter min mening en modell her, og det er konkurransekraft og felles volum. For å si det klart, der er begge kjeder helt enige, vi skal lykkes for å oppnå riktig pris og konkurransekraft for alle rørleggerne i våre to kjeder.

Stort volum
– Vi ønsker selvfølgelig alle våre partnere hjertelig velkommen i dette prosjektet. Vi må gjøre dette sammen. Det vi kan tilby våre partnere er et innkjøpsvolum på rundt 1.8 milliarder per dags dato, men vi regner med at vi går til forhandlingsbordet med et samlet vareinnkjøp på cirka 2 milliarder rett ut på nyåret, sier leder av VVS Eksperten, Jan Vang.

Han forteller videre at så langt har de bare fått positive tilbakemeldinger fra leverandører og partnere.
– Det er viktig å understreke at begge kjedene fortsetter som tidligere, det som er nytt er at vi har et selskap som samler markeds- og innkjøpsavtaler. Vi slår bare sammen volumet. Vi vil at vårt konsept skal være veldig enkelt og forutsigbart. Derfor har vi også tegnet avtaler som strekker seg over fem år, med opsjon på ytterligere fem år.

Både Rørkjøp og VVS Eksperten har vært i samtaler med VVS Norge og Torbjørn Teie om et mulig samarbeid, uten at det førte til noen resultater.

Etter det VVSforum erfarer har VB, Comfort og Bademiljø inngått en intensjonsavtale rundt VVS Norge.