Illustrasjon: Unidrain sluk

Unidrain Norge blir en egen divisjon i Purus Joti

Unidrain blir en divisjon under Purus Joti AS, men vil fortsette sin selvstendige merkevaresatsing i Norge.
Hensikten er å styrke Unidrain på det norske markedet ved å sikre bedre balanse og differensiering mellom varemerkene i BLS Industries.

0

Ved samkjøring under felles organisasjon vil merkevarene få en tydeligere strategisk forankring samt bedre ressursutnyttelse av kompetanse og logistikk.

Det skriver selskapene i en pressemelding torsdag.

Unidrain og Purus Joti er begge eid av det svenske konsernet BLS Industries. I Norge har Unidrain og Purus fungert som separate enheter, men per 30 april inngår Unidrain Norge som en selvstendig divisjon under Purus Joti.

– Valget er tatt for å sikre tydeligere strategisk og operative forskjeller mellom produktenes merkevarer samt å kunne utnytte ressursene bedre. Spesielt på back-end funksjoner som lager, logistikk, ordrebehandling og lokaliteter. Ved en styrket ressursallokering vil begge merkevarene styrke sine respektive posisjoner i markedet og oppnå en tydelig lederskap i hvert sitt segment, skriver du videre.

-Unidrain ønsker i høyere grad å fokusere på aktiviteter i markedet med høyere synlighet. Unidrain i Norge skal forsterke sitt high- end segment for spesielt gode designløsninger til baderom, sier Unidrain’s CEO Peter Secher.

Purus Joti er en ledende produsent av sanitærprodukter for bad og kjøkken. Blant produktene finnes sluk, gulvrenner, avløpssystemer, rustfri innredning og rustfri sanitær.

-Jeg ser frem til et tettere samarbeid med vårt søsterselskap og gleder meg til at vi skal sammen sikre veksten for gulvrenner og designsluk i Norge, sier administrerende direktør for Purus Joti, Jan Gøranson.

Fokus på arkitekter
Ståle Johannesen, som i dag er markedsjef for Unidrain Norge, kommer fremover til å ivareta stillingen som salgsjef for Unidrain under Purus Joti sin organisasjon. Knut Gunnerud fortsetter som inneselger, mens det forventes gjennom endret fokus en del mindre rokkeringer og bortfall av noen stillinger.

-Fremover nå vil vi rekruttere arkitektrådgiver for å utdanne og informere arkitekter, byggherrer og entreprenører om Unidrains unike egenskaper. Dette er en del av vår målsetting om å gjøre Unidrain som ledende innen for mer nicheorienterte livsstils- og high-end markedet, sier Peter Secher.