Integrerte solceller i fasaden på Brynseng skole.

Ti innovative forslag på lagring av solstrøm

Da Undervisningsbygg nylig utlyste en innovasjonskonkurranse på smart energibruk og lagring av solstrøm på bygg, kom hele ti konkrete forslag inn.

0

Da Undervisningsbygg nylig utlyste en innovasjonskonkurranse på smart energibruk og lagring av solstrøm på bygg, kom hele ti konkrete forslag inn.

Miljørådgiver Bodil Motzke i Undervisningsbygg er fornøyd med at det kom inn så mange forslag på hvordan vi kan styre og lagre energibruken og dermed bedre nyttiggjøre oss av energien skolebyggene produserer.

– Det kom inn mange forslag til både hvordan vi kan lagre energi, men også hvordan vi på en mer effektiv måte kan bruke energien på våre skolebygg, sier hun.

Nå skal en jury gå gjennom alle forslagene for å kåre en eller flere vinnere.

– Det viktigste for oss er at forslaget bidrar til en mer effektiv bruk av solenergien. Det er kriteriene i konkurransegrunnlaget som er førende for vår vurdering av løsningsforslagene, sier Motzke.

Saken fortsetter under bildet:

Eilert Haug Flyen og Bodil Motzke i Undervsisningsbygg er svært fornøyde med hele ti forslag og sier en jury nå skal gå gjennom dem for å finne en eller flere vinnere.

Utfyllende beskrivelser

De må være miljøvennlige og ikke skape avfallsutfordringer ved endt levetid, de må være energieffektive, også ved omdanning til andre energiformer, de må ha potensial til å bli økonomisk lønnsomme over tid, skalerbare og mulig å benytte på ulike bygg samt praktisk gjennomførbare innen rimelig tid.

Juridisk rådgiver Eilert Haug Flyen forklarer at en slik åpen konkurranse gir rom for kreativitet.

– Det foreligger et behov for å lagre og forvalte overskuddsenergi, men Undervisningsbygg og andre byggherrer hadde ingen klar formening om hvordan dette kunne gjøres. I alminnelige konkurranser har man gjerne en klar oppfatning om hva som skal leveres, og utarbeider derfor en forholdsvis omfattende kravspesifikasjon. Plan- og designkonkurranser spesifiserer i mindre grad hva oppdragsgiver ønsker seg, og gir dermed leverandørene anledning til selv å komme opp med innovative løsninger, forklarer han.

De ti forslagene som kom inn gås nå igjennom av en jury, satt sammen av fagfolk fra bransjen og interne ressurser.

Det er tidligere gjennomført flere slike konkurranser i Undervisningsbygg og det vil komme flere i fremover.

– Denne konkurranseformen er et alternativ også neste gang vi søker etter innovative løsninger. Vi er allerede i gang med et samarbeid med NHO om å fremme ombruk av byggematerialer. Kanskje det blir en ny konkurranse til høsten, sier Bodil Motzke.