Thermia satser med nye ressurser og nye produkter

Danfoss AS, Heat Pumps som de fleste kjenner bedre som Thermia i Norge strukturerer virksomheten. Bakgrunnen er å takle nye krav fra markedet, samt kunne gi kundene enda tettere oppfølging og support.

0

– Det er en rekke endringer i organisasjonsstrukturen og i måten vi jobber på som kommer til å gi forbedringer overfor våre kunder, sier Hans-Christian Francke, salgssjef i Danfoss Heats Pumps i en pressemelding.

Hans-Christian Francke, salgssjef i Danfoss Heats Pumps

– Vi har allerede tatt grep i forhold til å legge salget av store varmepumper i en egen avdeling, slik at kundene kan få raskere svar på prosjektering, systemforslag og beregninger. Andreas Magnusson skal lede dette viktige segmentet for Thermia.

Danfoss skal også reorganisere Thermias service og ettermarked, Ansvaret for dette har Leif Levin fått, og skal bistå avdelingen for ettermarked og ettemarkedssjef Christer Gudmundsrud.

– Tidligere ble ettermarkedet dekket av egne teknikere, men etter hvert som utviklingen bidrar til at vi får stadig flere maskiner i markedet er dette ikke lenger en praktisk måte å organisere ettermarkedet på. Derfor bygger vi nå opp et nytt nett av service bedrifter som vil bistå Thermia med service og vedlikehold av maskiner i markedet, sier Francke.
– I tillegg har vi ansatt Sebastian Barth som ny teknisk hjelp på ettermarkedet. Sebastian har teknisk utdannelse på varmepumper og blir sittende i vårt sterke support-team i Arvika der han vil dra nytte av miljø og kompetanse blant de andre ansatte i denne avdelingen..

Francke forteller videre at de i tillegg har lansert fire nye varmepumpe modeller for større anlegg og bygg.
– De nye modellene vil styrke oss vesentlig med tanke på produktutvalget. Blant de nye er
Mega som er en frekvensstyrt varmepumpe med het-gass-veksler. Det betyr at varmepumpen styrer turtallet på kompressoren etter energibehovet, og at man får varmt tappevann dirkete fra varmepumpen uten å bruke tilleggsvarme. Mega-pumpene er stillegående med et lydnivå på bare 41-56 DB(a) avhengig av turtallet som styres av kompressorens intelligente inverter, sier Francke i pressemeldingen.

Mega er også utstyrt med standard touch-display med enkelt grafisk brukergrensesnitt, der man kan justere alle varmepumpens funksjoner – i tillegg til Modbus for kommunikasjon inn og ut og via apper og WEB eller annet utstyr.

Den nye Mega varmepumpen leveres i følgende størrelser, 10-33 kW, 11-44 kW,14-59 kW 21-88 kW.  Mega kan også kobles i kaskade med 16 stk Mega og en total effekt på 1408 kW.