Forskningsleder Lars-Erik Fiskum hos SINTEF Byggforsk

TECEs påstander er fortsatt ikke basert på fakta

Tilsvar fra Sintef Byggforsk:

0

Vi viser til TECEs artikkel i VVS-forum datert 16. oktober, om at SINTEF Byggforsk «bekrefter at de forskjellsbehandler». Artikkelen inneholder beskrivelser og påstander som vi ikke kjenner oss igjen i, og som vi er uenig i.

Artikkelen fra TECE finner du her: – SINTEF bekrefter at de forskjellsbehandler

Kravene i TEK til vanninstallasjoner sier blant annet at installasjoner skal være lett utskiftbare, og at lekkasjer skal kunne oppdages enkelt og ikke føre til skade. Dette er funksjonskrav fastsatt av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og ikke av SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsks rolle er å sørge for at disse kravene ivaretas i våre anvisninger og Tekniske godkjenninger.

Det ser ut til at TECE har et annet syn enn SINTEF Byggforsk på hvordan man i praksis skal oppfylle kravene som er gitt i TEK på dette området. Det gjelder både for plassbygde bad og for prefabrikkerte baderomsmoduler.

Vi kommer til å invitere TECE til et møte. I et slikt møte vil vi få avklart om vi forstår hverandre bedre, eller om det fortsatt er temaer hvor TECE og SINTEF har et ulikt syn på hvordan kravene i TEK skal ivaretas.

Lars-Erik Fiskum
Sintef Byggforsk