Under gårsdagens høytidlige utdeling i Laugsalen til Oslo Håndverks- og Industriforening – OHIF. Fra venstre, Hilde Brodal, Mesterbrevnemda, Joakim Thoralf Arnesen – Flow Meisingset VVS AS, John Oddvar Overvad, Roy Kevin Utsi – VVS Gruppen AS, Hussain Fares – Trygg VVS AS, Vegard Rushfeldt Thorell, Senad Eganovic – Andenæs VVS AS, Erik Aleksander Aas-Heidenreich AS, og Oldermann i Oslo Rørleggerlaug, Roy Bergersen.

Syv rørleggere fikk mesterbrevet i Oslo

Utdeling av Mesterbrevet i Oslo Håndverks- og Industriforening – OHIF:

0

Torsdag kveld fikk syv rørleggere sitt bevis på at de har fullført mesterbrevutdanningen. Under en høytidlig seremoni i laugssalen til Oslo Håndverks- og Industriforening – OHIF, vanket det mange hyggelige ord fra både Oldermann i Oslo Rørleggerlaug, Roy Bergersen, samt representantene fra Mesterbrevnemda, og OHIF.

De som var til stede og fikk mesterbrevet var, Senad Eganovic – Andenæs VVS AS, Hussain Fares – Trygg VVS AS, John Oddvar Overvad, Vegard Rushfeldt Thorell, Roy Kevin Utsi – VVS Gruppen AS, Erik Aleksander Aas-Heidenreich AS, og Joakim Thoralf Arnesen – Flow Meisingset VVS AS,

Fungerende daglig leder i Mesterbrevnemda, Hilde Brodahl sa i sin tale til de nybakte mesterne at samfunnet og bransjen trenger deres kunnskap, klokskap og ferdigheter.
– Dere har nå en høyere utdanning, som dere må være stolte av. Mesterbrevet utdanningen går både i bredden og dybden. Fagkunnskap gir trygghet, og med mesterbrevet er det viktig at dere fronter mestertittelen på en riktig og god måte. Det er dere som utøver og former rørleggerfaget. Det er dere som må gi innspill til hvordan vi kan utvikle faget videre. En annen viktig sak er å gjøre mesterbrevet mer kjent, noe som kan være en stor utfordring. Der ligger det et ansvar som vi må samarbeide om

Oldermann i Oslo Rørleggerlaug, Roy Bergersen, som også ønsket velkommen til den høytidlige seremonien gratulerte også de nye mesterne med mesterbrevet, og påpekte at det er flott at de ønsker å videreutdanne seg i faget.
– Vi i Oslo Rørleggerlaug ønsker ikke at mesterbrevutdelingen kun skal være en parentes blant svennebrev og fagbrev i Oslo rådhus. Derfor har vi vår egen tradisjon her i Håndverksmesterens egen storstue, nemlig Laugssalen, der den nyutdannede rørleggermesteren står i sentrum.

Bergersen fremhevet også at de nye mesterne kan være skikkelig stolte av det betydelige arbeidet de har lagt ned for å komme dit de er i dag. Men selv om dere i dag får det synlige bevis som utøvende mestere, er det jo slik at man aldri blir helt utlært. Det vil alltid være ny kunnskap tilgjengelig.

Utdeling av mesterbrev arrangeres en gang i året, hvor de som har tatt mesterbrev i løpet av det siste år blir invitert.