Illustrasjonsfoto:

– Svært uheldig, mener NHO og BNL

Avlyser anbudskonkurransen på nytt sykehus:

0

Hun mener det er svært uheldig at så store konkurranser som dette blir avlyst.

– Det koster å gi tilbud. Dette er dårlig ressursbruk, både av samfunnsøkonomiske hensyn, innkjøpsfaglige hensyn, og for leverandørene og skattebetalerne, sier advokat Arnhild Dordi Gjønnes Gjønnes. Hun er ekspert på offentlige anskaffelser i NHO.

Har ambisjonene vært større enn budsjettet?
Også administrerende direktør i Byggenæringens Landsforbund, Jon Sandnes, er kritisk.

– Dette har vært en omfattende prosess med store, seriøse og erfarne leverandører som har regnet på prosjektet, og gått mange runder for å kna dette til den beste løsningen. Helseforetaket viser til at det blir for dyrt. Jeg tror dette handler om at byggherren må velge den gjennomføringsmodellen som passer til prosjektet. Her er det også viktig at byggherren lytter til kunnskapen i markedet. Det er også betimelig å spørre seg om ambisjonene har vært større enn budsjettet, og om det er blitt utført forsvarlig og realistisk forarbeid, sier Sandnes.

Bør velge fleksible konkurranseformer
De administrative kostnadene med å gi tilbud fordeler seg med ca 1/3 på oppdragsgiver og 2/3 på tilbudsgiver. Regelverket for offentlige anskaffelser er en kokebok hvor oppdragsgiver har anledning til å benytte de prosedyrer som sikrer at store prosjekter kan gjennomføres på en god og fleksibel måte.

– Oppdragsgiver kan ha dialog med leverandører i forkant av anbudsutlysingen. Ved ulike prosedyrer som samspillskontrakter kan man også ha det i selve konkurransen. Oppdragsgiver bør velge konkurranseformer som gir fleksibilitet underveis og som ikke fastlåser muligheter til innovasjon. Det forutsetter kompetanse hos innkjøpere og rådgivere i konkurransen, mener Gjønnes.

Kom ikke innenfor den økonomiske rammen
Prosjektdirektør for Sykehuset Nordmøre og Romsdal, Helle Jensen, sier de gjorde et omfattende arbeid før konkurransen ble lyst ut og at de har opplevd god dialog med begge leverandørene.

– Men vi vurderte at selv om vi forhandlet videre med tilbyderne, så ville vi ikke lykkes i å få tilbudene ned på et prisnivå som var innenfor den økonomiske rammen. Da måtte vi gjort vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget, noe vi ikke hadde anledning til, sier Jensen.

Vurdrer erstatningskrav
De to selskapene som var med i finalen i anbudskonkurransen, Skanska og BetonmastHærhe, vurderer begge å fremme krav om erstatning.

– Det er sterkt beklagelig at Sykehusbygg nå har vedtatt å avlyse konkurransen som vi har brukt mye tid og ressurser på, sier kommunikasjonsdirektør i BetonmastHæhre, Per Anders Muri til Bygg.no.

Audun Lågøyr, kommunikasjonsdirektør i Skanska, er også kritisk til prosessen.

– Skanska har brukt mye tid og store ressurser på å jobbe fram et best mulig tilbud på den oppgaven som vi var gitt, vi vil derfor nå vurdere rettslige skritt mot Helse Møre og Romsdal, sier Lågøyr til Bygg.no.

Utlyser ny konkurranse
Helse Møre og Romsdal skal se på entreprisemodellen og konkurransegrunnlaget på nytt før de kommer med en ny konkurranse til høsten.