Ny teknisk sjef Knut Olav Knudsen og daglig leder Lars Petter Olsen i LK Systems

Styrker kompetanse på prefabrikkerte VVS-løsninger

LK System: - Salget av trerørsskapene bare øker

0

– Vidar Naustvoll, som har vært sentral i etableringen av trerørsystemet, Uni-X, går av med pensjon og vi måtte finne noen som kunne overta ansvaret. Dette og ønsket om en videre satsning på prefab-konseptet var bakgrunnen for ansettelsen av Knut Olav, sier Lars Petter Olsen, daglig leder i LK Systems.

LK Kombiskap Uni-X er en komplett enhet for distribusjon av gulvvarme/radiatorvarme, kaldtvann og varmtvann i en bolig. Selskapet jobber mot det norske markedet og har egen fabrikk i Sverige som produserer trerørsskapene.

Fabrikk i fabrikken
Olsen forteller at volumet er blitt så stort at det er etablert en egen produktlinje for det norske markedet i fabrikken.

– Tidligere hadde vi et eget produksjonsområde, men nå har vi en egen fabrikk i fabrikken. Dette gjør at vi i større grad kan fokusere på industrialisering, effektiv produksjon og enkle løsninger for kundene, sier Olsen.

Han forteller at interessen for prefabrikkerte løsninger har vokst de tre siste årene.

– Vi leverer løsninger til rørentreprenørene i prosjektmarkedet og ser at når de først har begynt å bruke prefabrikkert skap går de sjeldent tilbake. Med Knut Olav på laget skal vi sørge for at vi kan leverer enda bedre løsninger, sier han.

Skal utvikle løsningen videre

Knut Olav Knudsen forteller at løsningen opprinnelig ble utviklet sammen med Agder Energi. Nå skal selskapet utvikle neste generasjon av løsningen.

– Bakgrunnen for løsningene var at Agder Energi opplevde at rørleggerbransjen ikke tilfredsstilte deres behov for enkelhet. Samtidig så de at trerørssystemet fungerte veldig fint og ønsket å industrialisere løsningen. Vi samarbeidet derfor med Agder Energi for å utvikle en industrialisert løsningen som fungerer både for fjernvarme, nærvarmesentraler og varmepumper, sier han.

Nå skal Knudsen jobbe direkte med kunder og fabrikken i Sverige for å utvikle produktene videre.

– Min bakgrunn fra elektrobransjen ga meg erfaring med prefabrikkerte løsninger. Når jeg kom over i rørfaget så jeg at bransjen lå langt etter utviklingen. Dette var bakgrunnen for at jeg ønsket å forenkle og industrialisere rørleggerbransjen, sier han.

– Vi jobber hele tiden med forbedringer og videreutvikling av trerørssystemet til neste generasjon. Utgangspunktet er veldig godt, og nå skal vi gjøre løsningen enda bedre, avslutter Knudsen.