FLOW Meisinget VVS skal levere sanitær, varme, kjøling og sprinkleranlegg til 111 leiligheter i tre bygg på Carl Berner Torg. Bygget inkluderer også parkeringskjeller og næringsarealer. Illustrasjon: LINK Arkitektur.

Stort oppdrag til FLOW Meisingset VVS på Carl Berner Torg

Leverer sanitær, varme, kjøling og sprinkler:

0

På oppdrag fra Peab Eiendomsutvikling AS bygger Peab AS 111 leiligheter i totalt tre bygg med parkeringskjeller og næringsarealer på Carl Berner Torg i Oslo. FLOW Meisingset VVS har fått kontrakten på levering av sanitær, varme, kjøling og sprinkleranlegg.

Prosjektet er lokalisert midt i smultringen på Carl Berners plass i Oslo. Et gammelt industrikvartal er designet om til leiligheter og en ny samlingsplass for bydelen med dagligvare, spesialforretninger, kafe og mye mer, noe som vil gi bydelen et realt ansiktsløft.

Prosjektet er et av de første norske boligprosjektene som BREEAM-sertifiseres, noe som betyr at prosjektet har dokumentert miljøprestasjon innenfor flere kategorier. BREEAMS mål er økt kvalitet og miljøstandard utover myndighetenes minimumskrav.

–Vi fattet raskt interesse for prosjektet som har klare likhetstrekk med jobben vi utfører ved Munch Brygge i Bjørvika. Samtidig er det en flott mulighet for å bygge relasjoner til en ny og spennende kunde. Peab har lenge vært en veletablert aktør innen boligbygging, og passer sånn sett godt inn i vår kundeportefølje med tanke på vår strategiske satsning på større boligprosjekter. Vi er også i dialog om flere samarbeidsmuligheter i tiden fremover, sier Joakim Arnesen, Salgs- og Markedsansvarlig i FLOW Meisingset VVS i en melding til VVSforum.

– Vi har et sterkt fokus mot forbedring av prosess og effektivitet, i tillegg ble vi ISO 9001:2015 sertifisert på slutten av fjoråret. Ved implementering av ISO 9001, jobber vi målrettet med bedriftens kvalitetssystem og prosesser, forteller Arnesen.
– Alt fra ressurs og produksjonsplan til logistikk og kvalitetsplan utvikles og etterleves med tanke på ett formål; effektiv og lønnsom produksjon.

– FLOW Meisingset VVS vant frem i konkurransen mye på bakgrunn av godt presenterte løsninger, høyt fokus på proaktiv deltakelse i fremdrift og taktplanlegging samt produksjonseffektive løsninger til prosjektets beste. Vi føler det er verdt å gi nye leverandører en sjanse når de presenterer ideer og målsetninger som harmonerer godt med Peab`s strategi for gjennomføring av miljø og kvalitetsmessig lønnsomme boligprosjekter, avslutter prosjektleder Anton Salvesen i Peab AS.