Illustrasjonsfoto

Store endringer i regelverket for F-gass i 2019

Mange lurer på om F-gass sertifikater som er mer enn 5 år gamle vil bli erklært ugyldige fra 1. januar 2019. Revidert F-gassforordning vil bli vedtatt på slutten av 2018, men implementeringen vil skje over lang tid.

0

VKE var nylig i møte med Miljødirektoratet om endringene rundt nedfasingen av F-gasser.
– Den viktigste nyheten var at revidert F-gassforordning EU nr. 517/2014 vil bli vedtatt helt på tampen av 2018. Implementeringen vil imidlertid skje over relativt lang tid, forteller Stig Rath, fagdirektør Kulde i VKE.

Tid til resertifisering
Mange lurer på om F-gass sertifikater som er mer enn 5 år gamle vil bli erklært ugyldige fra 1. januar 2019.
– Her forsikrer Miljødirektoratet at slik vil det ikke bli, opplyser Rath. De gamle sertifikatene vil være gyldige tilstrekkelig lenge til at alle får en rimelig mulighet til å gjennomgå en resertifisering.
– Kanskje snakker vi da om høsten 2020, sier Rath.

Nye systemer må etableres
Flere ting må på plass for at den reviderte forordningen kan implementeres.
Først må det utlyses en anbudsrunde om hvem som skal bli sertifiseringsorgan for resertifiseringen.
Et nettbasert og brukervennlig system for kontroll med kjøp og salg av HFK må etableres.
Ikke minst må Miljødirektoratet sørge for tildeling og rapportering i den kommende kvoteordningen for import av HFK i bulk.

– VKE er gitt muligheten til å komme med synspunkter på den praktiske utformingen av de kommende systemene, forteller Rath.