Sambruksstasjon og døgnhvileplass, Gol Foto: Statsbygg

Statsbygg krever digitale byggeplasser

NOBB-konferansen 2018: - Vil bli vist hvordan byggeplasser kan være heldigitale

0

Skal du levere til Statsbygg-prosjekter må du være digitalt oppegående. Fra i høst skal alle byggeplasser være papirløse. Så skal du vinne anbudskonkurranser for nye Statsbygg-prosjekter må du kunne skilte med digitale muskler.

Ingen bygger mer enn staten. I neste års statsbudsjett foreslås det å bevilge 7,1 milliarder til investeringer fra Statsbygg. Dette er rekord og 400 millioner mer enn i 2018.
Vil du kjempe om å levere til disse prosjektene må du ha din digitale tvilling i orden. Hos byggherren Statsbygg er det ikke lenger noen kjære mor. De setter ikke en eneste spiker i veggen før det finnes en digital tvilling til bygget.

– Vi som byggherre må være ambisiøse og tørre å stille krav, sier Anett Andreassen, fungerende prosjektdirektør i Digibygg i en melding. Derfor har byggherren blant annet begynt å stille krav om papirløse byggeplasser fra i høst. Skal du vinne anbudskonkurranser for nye Statsbygg-prosjekter må du kunne skilte med digitale muskler. Digitaliseringen vil gi bedre kvalitet i byggeprosessen, spare tid og penger på raskere prosess og bedre HMS-arbeid på byggeplassene:

– Dette er basert på erfaringer vi har gjort oss i Digibygg og som vi derfor anbefaler, forklarer prosjektdirektøren. Vi har opprettet Digibygg for å forske og eksperimentere. Og for å pushe bransjen litt, forklarer hun.

Digitalt piloprosjekt på Gol
Under NOBB-konferansen 2018 vil Anett Andreassen vise hvordan byggeplasser kan være heldigitale. Digibygg tester ut prosjekter slik at de kan gi råd om digitale gode løsninger i nye prosjekter.

Veitrafikkstasjonen på Gol er eksempel på et slikt eksperimentelt bygg. Bygget er en kombinert trafikkstasjon og kontrollhall på til sammen 667 kvadratmeter. Her har det ikke vært et papirark å se i noen fase. I byggefasen er det blant annet BIM-kiosker hvor arbeiderne kan hente den informasjonen de trenger.

– På Gol eksperimenterer vi med å gjøre mange ting digitalt. Både i byggefasen men også i ettertid. Målet er at så mye informasjon som mulig skal være koblet sammen når bygget er ferdig i januar 2019, forteller Anett Andreassen.

Alle må bidra
For å få til heldigitale byggeprosesser må alle bidra:

– Dette krever at alle som er koblet på bygget i hele byggets levetid er med og bidrar, slik at informasjonen er riktig, vedlikeholdt og oppdatert. Like viktig er det at man er villig til å dele, understreker Anett Andreassen.

Heldigital logistikk for bedre bærekraft
Bærekraft er den store, felles utfordringen bransjen og samfunnet står overfor. Statsbygg er opptatt av å pushe bransjen til å følge det vedtatte veikartet.

– Det er egentlig et veldig ambisiøst veikart, minner Anett Andreassen om. Men understreker at bransjen bare må henge i selene:

– Vi er jo en stor klimaversting!

Et viktig element i bærekraft er å se på logistikken i byggeprosjekter:

– Vi jobber nå også med flere nye prosjekter hvor vi blant annet skal se på heldigital logistikk, forteller Anett Andreassen.

Må fokusere på sirkulærøkonomi
Nå er det på tide og virkelig gjøre en forskjell for miljøet. Anett Andreassen vil spesielt fokusere på sirkulærøkonomi: – Digibygg har vært med i innovasjonsprogram hvor vi har sett på hvordan vi skal kunne få til en mye høyere grad av sirkularitet, forteller hun.

Dette ønskes oppnådd ved redusere råvarebruk, avfall, utslipp, energiforbruk til et minimum.

– Vi har jo et digitalt veikart i byggenæringen som egentlig har ekstremt høye ambisjoner. Dette har hele næringen signert på, minner hun om. – Så vi må jo begynne å gjøre noe.

Hele verdikjeden må snakke sammen.

På NOBB-konferansen 2018 ser hun spesielt fram til å møte leverandørene.
– Vi har ofte ikke noe dialog fordi vi setter bort arbeidet til en entreprenørene. Men jeg tror det er viktig at vi kommunisere på tvers av hele verdikjeden, understreker Anett Andreassen, fungerende prosjektdirektør i Digibygg til slutt i meldingen.