Markroøkonom Nejra Macic, og adm.direktør Bjørn Magnor Birkeland i Prognosesenteret, presenterte under Varmepumpekonferansens første dag statistikk, prognoser, og markedstrender i varmepumpemarkedet. Foto: Hilde Kari Nylund

Stabilt år for varmepumpemarkedet

Varmepumpekonferansen - NOVAP: Sterk vekst blant noen typer varmepumper

0

Varmepumpemarkedet hadde en stabil vekst på to prosent i 2017 og det er nå solgt over en million varmepumper, ifølge analyser utført av Prognosesenteret på oppdrag for Norsk Varmepumpeforening.

Statistikk for 2017

– I arbeidet med rapporten har vi samlet data fra grossister og leverandører i Norsk Varmepumpeforening. Vi sammenfatter dette med tall fra installatørene for å se hvilke varmepumper som blir installert i ulike segmenter i markedet. På bakgrunn av dette kan vi beregne energibesparelser med rimelig stor presisjon, sier Bjørn Mangor Birkeland, arbeidende styreleder og siviløkonom ved Prognosesenteret.

Han peker på at varmepumper nå gir energibesparelser på 8,7 TWh, tilsvarende det årlige energiforbruket til befolkningen i Oslo.

Rapporten som ble presentert på Varmepumpekonferansen 2018 viser at installasjon i eksisterende boliger var det klart største markedet på hele 77 prosent, tilsvarende 57.750 enheter. Av dette er 21 prosent erstatningssalg av luft-til-luft-varmepumper.

Flere erstatter eksisterende varmepumper
Fra toppåret i 2010 har salget vært fallende frem til 2014. Nå viser tallene at salget tar seg opp og Birkeland mener dette skyldes at mange bytter ut gamle varmepumper.

Saken fortsetter under grafen:

– En varmepumpe har ikke ubegrenset levetid og vi ser at stadig flere må erstatte eksisterende varmepumper. Av nyinstallasjoner vil andelen erstatningssalg øke og utgjøre en viktigere del av markedet de kommende årene, sier han.

– I dag har nesten halvparten av eneboligene i Norge varmepumpe. Tidligere år har vi sett økt salg i kalde perioder om vinteren, nå gir dette mindre utslag på salgsstatistikken, sier Birkeland.

Sterk vekst blant noen typer varmepumper
I tillegg til luft-til-luft-varmepumper ble det installert 2.802 væske-til-vann-varmepumper (opp 2 prosent), 2.980 luft-til-vann-varmepumper (opp 6 prosent), og 2.432 ventilasjonsluftvarmepumper (opp 26 prosent).

– Det er første de siste årene at varmepumper basert på ventilasjonsluft er blitt populært i markedet, og dette er fortsatt et lite marked. Veksten har nok noe med at produktene har fortrinn i forhold til innkjøp og installasjon, sier han.

Saken fortsetter under grafen:

Ventilasjonsvarmepumper og avtrekksvarmepumper gjenvinner energi fra brukt luft i boliger til å varme opp både rom og varmtvann.

Greier ikke å fase ut oljefyring raskt nok
Selv om markedet for varmepumper vokser tror ikke Birkeland at oljefyring vil være utfaset innen 2020, da forbudet trer i kraft.

– Nesten halvparten av de som bytter ut oljefyr går til luft- eller væske-til-vann-varmepumper, totalt utgjorde dette 5782 enheter i fjor. Selv om antallet oljefyrer er usikkert og det ikke er gitt at det byttes til varmepumpe, er det klart er at utfasingstakten går for sakte, avslutter Birkeland.