Styrer GK Inneklimas prosjekt ved nye Deichmanske hovedbibliotek i Oslo. Fra ventre Arne Dahl, Petter Helland og Steinar Engh. Foto: VVSforum/Per H

Spesialutviklede mediestativer skal skjule ventilasjonssystemet

GK Inneklima - Nye Deichmanske hovedbiblioteket i Bjørvika:

0

– Det stilles helt spesielle krav til inneklimaet i et bibliotek som skal besøkes av tusener hvert år og samtidig bevare noen av landets mest verdifulle bøker og tidsskrifter. Innovativ arkitektur legger også føringer for de tekniske anleggene.

– Det stilles helt spesielle krav til inneklimaet i et bibliotek som skal besøkes av tusener hvert år og samtidig bevare noen av landets mest verdifulle bøker og tidsskrifter. Innovativ arkitektur legger også føringer for de tekniske anleggene. Dette er et bygg som vil få mye oppmerksomhet  i mange år fremover, sier Arne Dahl, regionsdirektør i GK Inneklima. Han snakker om det nye Deichmanske hovedbiblioteket i Bjørvika i Oslo.

GK har hatt ansvar for både ventilasjons- og byggautomasjonsleveransene. Prosjektet startet  med en seks måneders samhandlingsfase.

-Alle involverte la mye ressurser i planleggingsfasen, sier Dahl, og legger til at de tøffe energikravene var et hovedtema allerede på dette stadiet.

Denne samhandlingsprosessen ga GK Inneklima og GK Byggautomasjon mulighet til optimalisere leveransen basert på erfaring fra andre komplekse prosjekter.

-Nødvendige korreksjoner ble utført noe som sannsynligvis vil føre til vesentlig færre mangler ved overtagelse i 2019

Bygget skal være ferdig mekanisk bygget 1. kvartal 2019.

Da går vi inn i testperioden frem til det nye biblioteket ferdigstilles i desember 2019, og åpner for publikum i 2020, sier avdelingsleder, sier avdelingsleder Petter Helland i GK Inneklima som leder prosjektet.

Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg er byggherre for det nye hovedbiblioteket som oppføres i Bjørvika.

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som ble etablert i 2015. Foretaket har ansvar for å bygge, eie, leie ut, vedlikeholde og forvalte kultur- og idrettsanlegg i Oslo.

Det nye hovedbiblioteket er en av de største kultursatsingene i Oslo kommune noensinne, og blir et signalbygg med høye miljøambisjoner, understreker Kultur- og idrettsbygg Oslo KF i en epost.

Kommunen påpeker samtidig at byggeprosjektet er unikt og utfordrende, og stiller store krav til detaljplanlegging, koordinering og gjennomføring.

Noe av det som gjør bygget spesielt, er ønsket om å ha mye naturlig lys. Gjennom hele bygget går det derfor store åpne lyssjakter. Dette skaper noen utfordringer rundt det klimatiske med tanke på hvor kanalene kan legges og hvor ventilene kan plasseres.

Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo har tegnet bygget, og har designet det slik at luftfordelingen er integrert i det som har fått navnet mediestativene. Dette er en spesialutvikling hvor blant annet Trox Auranor Norge har deltatt.

Med andre ord; disse vil skjule ventilasjonssystemet som skal ligge inne i mediestativene.

-Ingenting av ventilasjonssystemet  er synlig. Dette er grunntanken til arkitekten, og det er ikke himlinger i etasjene hvor vi kan legge ventilasjonskanaler, sier Helland.

Men under gulvene er det et hulrom på 40 cm som utgjør et  trykkammer, hvor luften skal strømme fritt.

-Det ble utviklet en tilluftsenhet med integrert VAV spjeld som blir liggende i trykkammeret, sier han.

Det er 22 ventilasjonsaggregater totalt i det nye biblioteket, med 6 i kjelleren som kalles U1, og 16 fra plan 1 og oppover.

-Alt sammen er en spennende utfordring med tanke på alle de spesielle løsningene. U1 er den største utfordringen, fordi det er fullt av teknikk og lite plass for føringsveier. Hele U1 er full av rør og utfordringene med å bygge ventilasjonssystemet står i kø. Det har vært nødvendig å skreddersy en del løsninger og omprosjektere underveis, sier Helland.

-Men det har gått overraskende bra for oss, og en stor del av vårt oppdrag er knyttet til nettopp U1, tilføyer Arne Dahl.

Nå er prosessen i gang med resignering av kontrakter etter samhandlingsprosessen.

-Byggherren og underentreprenørene har en god tone oss i mellom. Vi har alle høye ambisjoner om å få til dette, få alt til å fungere når Deichmanske åpner i 2020, sier Dahl. Og her er godt samarbeid og forståelse for de andre fagenes utfordringer en nøkkel.

-Hvordan er fremdriften etter tidsskjema så langt?

– GK Inneklima og GK Byggautomasjon er tre måneder foran fremdriftsplanen. Det er fint å ligge foran. Men hele tiden er vi avhengig av en del forutsetninger som må være på plass før vi kan komme til og gå videre med jobben, avslutter Petter Helland.

 

Slik vil byggautomatiseringen i nye Deichmanske
fungere – Værprognoser skal styre innetemperaturen

Les oppfølgende artikkel på ITBaktuelt.no om byggautomasjon som skal på plass i det nye Deichmanske bibliotek i Oslo. Blant annet hvordan yr.no skal levere værprognoser for å gi riktig innetemperatur i bygget, og inert luft i Deichmansamlingen.

Illustrasjoner under viser hvordan det nye Deichmanske hovebiblioteket i Bjørvika i Oslo vil bli. Illustrasjoner: Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo.