Boligprodusentene med adm.direktør Per Jæger.

Skuffende nyboligsalg i april

0

– Salget av nye boliger i april endte 1 % under fjoråret, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.  Vi hadde håpet på bedre salgstall i april, siden påsken i år var i mars, mens den i fjor var i april, fortsetter han.

Hittil i år ligger salget 13 % under fjoråret. Salget av eneboliger ligger 7 % under fjoråret, mens salget av småhus og leiligheter ligger hhv. 32 % og 8 % bak fjorårets 4 første måneder.

Igangsettingen av boliger i april ligger 8 % over fjoråret. Hittil i år ligger igangsettingen totalt sett 19 % bak fjoråret. Fordelt på boligtype ser vi at eneboliger ligger 21 % bak fjoråret, småhus og leiligheter ligger hhv. 31 % og 12 % bak fjoråret.

De siste 12 månedene er det solgt 26 514 boliger. Dette er 24 % under nivået for et år siden.

De siste 12 månedene er det igangsatt 29 101 boliger.  Dette er 10 % under nivået for et år siden, avslutter Jæger.