Administrerende direktør i GK Inneklima, Kim Robert Lisø, og servicetekniker Trond Anders Hansen.

Skal bruke ny teknologi til å anvende tiden bedre

Inneklima-sjefen i GK ble med på serviceoppdrag:

0

– Det er både lærerikt og spennende å se hvordan vi jobber innenfor servicevirksomheten vår, sier Inneklima-sjefen i GK, Kim Robert Lisø. Sist uke tok han på seg arbeidsklær og ble med Trond Anders Hansen på serviceoppdrag på Posthuset i Oslo

– Det er både lærerikt og spennende å se hvordan vi jobber innenfor servicevirksomheten vår, som på mange måter er juvelen i vår virksomhet og hvor vi tjener gode penger. Dette er også en virksomhet hvor vi har mange fornøyde kunder, og hvor digitaliseringen allerede har endret måten vi jobber på, forteller administrerende direktør i GK Inneklima, Kim Robert Lisø, etter å ha blitt med servicetekniker Trond Anders Hansen på serviceoppdrag ved Posthuset, en av Entras mange eiendommer i Oslo.

Lisø mener GK har et godt utgangspunkt for å kunne svare opp kundenes forventninger i tiden som kommer.

– Våre kunder etterspør nå i stadig større grad løsninger for prediktivt vedlikehold – og vi bruker sensorer og dataanalyser til å forutse servicebehov og havari. Utviklingen er godt i gang, og vi er tidlig ute – men vi må evne å se både utfordringer og muligheter i kjølvannet av en planlagt og styrt omlegging av vårt servicetilbud. Vi skal gjøre den samme jobben, bare smartere, forteller Lisø og utdyper:

– Vi skal bruke ny teknologi til å anvende tiden vår bedre, og til å selge merverdi til kunden på en mer målrettet måte. Det som vil bli krevende er å forutse hvor raskt denne utviklingen vil skje, hvor raskt vi får konkurrenter – og å rigge og å justere selskapet for å levere på “ny plattform”, påpeker Lisø.

Lærerikt besøk
For å skaffe seg innsikt i hvilke utfordringer GKs serviceteknikere møter ute i felten, fant Lisø frem arbeidstøyet og sammen med distriktssjef Dagfinn Damm besøkte de servicetekniker Trond Anders Hansen ved Posthuset i Oslo.

– Trond Anders er en meget dyktig medarbeider, som både fortalte oss hvor vi har gode rutiner, og hvor vi kan bli bedre, forteller Lisø.

Hansen tror det var nyttig for begge parter med en befaring i felt.

– Det å få besøk av Kim og Dagfinn på jobb var veldig hyggelig, og ikke minst gøy å få vist hvordan en service på et ventilasjonsanlegg utføres, forteller Trond Anders.

Han tror Lisø fikk med seg nyttige tilbakemeldinger på hvordan servicearbeidet i GK kan videreutvikles.

– Vi snakket litt om HMS i praksis og hvilke farer vi som teknikere er utsatt for i jobben. Vi snakket også om systemet vi bruker på Ipad til registrering av målinger, oppsettet av dette og hvordan det fungerer, og ikke minst forbedringsmuligheter for en mer effektiv hverdag, forteller Hansen.

Viktig med dialog
Han har en variert arbeidsdag, fra service på eldre og enkle systemer til de nyere og mer automatiserte og avanserte anlegg.  Han har tett kontakt med GKs kunder og høster viktige tilbakemeldinger på hva som kan gjøres bedre.

– I min jobb som servicetekniker er jeg i første rekke i kontakt med drifter eller vaktmester. Det viktigste for dem er selvfølgelig at anleggene fungerer som tiltenkt, uten feil eller mangler og på en så energieffektiv måte som mulig.

Han mener god kommunikasjon er essensielt for et vellykket samarbeid med kunden.

– Jeg synes det er viktig å få til en god dialog med kunden, for på den måten å få avdekket eventuelle behov eller ønsker. Å bli kjent er et nøkkelord her; har man et tillitsforhold til kunden er det enklere å komme med forslag til forbedringer og løsninger, påpeker Hansen.