TECE Norges salgssjef Ivar Brobakken og produktsjef Geir Skjelseth hevder en konkurrent bevisst forsøker å villedende markedet med sin markedsføring for å spre usikkerhet rundt TECEs innbygningssisterner.

– Vår sisterne med Sealingbag er godkjent for å installere!

TECE Norge mener konkurrent bevisst villeder markedet:

0

– Vi har ingen ting i mot konkurranse, bare den foregår på redelig vis. Derfor må vi sette ned foten når en konkurrent sprer uriktige opplysninger både om våre produkter og regelverket!

Det klare budskapet kommer fra TECE Norges salgssjef Ivar Brobakken og produktsjef Geir Skjelseth. Bakgrunnen for utspillet er produktene innbygningssisterner, hvor TECE og aktøren er konkurrenter. TECE introduserte innbygningssisterner i det norske markedet i 2011, og er i dag ledende leverandør. Det mener de faller konkurrenten tungt for brystet, og at denne bruker uredelige metoder for å trekke TECEs navn og produkter ned ved å bevisst feilinformere markedet.

– Sprer rykter
– I den senere tid, har det versert rykter om at TECEs innbygningssisterne med Sealingbag ikke lenger er tillatt montert i Norge grunnet nye krav fra SINTEF. Konkurrenten har fulgt opp disse ryktene med både redaksjonelle artikler og annonsering i fagpressen, hvor det hevdes at deres løsning ”oppfyller i tillegg kravene fra SINTEF Byggforsk/Våtromsnormen om at sisternen skal være lett utskiftbar fra rommet der den er plassert”. Det samme kan vi lese i produktomtalen på aktørens hjemmeside.

Saken fortsetter under bildet:

I februar 2012 ble TECE første leverandør i Norge med en Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk på innbygningssisterner. Denne inkluderte også deres nye sisterne med Sealingbag. Siden den gang, har denne løsningen blitt meget godt mottatt i Norge, og i 2017 ble de den største leverandøren av innbygningssisterner i Norge.

– I våtrom bør vår løsning skiftes fra baksiden, og vår konkurrent antyder med sin markedsføring at dette ikke er tillatt. Vi har også registrert at denne påstanden blir benyttet av deres selgere i kontakt med kunder. Det er både smålig og ufint av en så stor aktør.

– Hvis dette hadde vært tilfelle, så hadde alle baderomskabiner i Norge måtte bli revet. Baderomskabinene har utskiftning av innbygningssisternen fra baksiden og ikke fra fremsiden. Slik konkurrenten nå beskriver er et krav.

Brobakken og Skjelseth påpeker videre at det ikke er SINTEF som definerer kravene i TEK – det er det direktoratet som gjør.

– I teknisk forskrift står det beskrevet at eventuelle lekkasjer skal synliggjøres og at sisternen skal være enkelt utskiftbar. Det står altså ingen ting om at det skal gjøres fra rommet den er plassert!

Brobakken og Skjelseth beskriver dette som en samrøre fra konkurrenten – med påstand om at det er et krav ifra SINTEF – som villeder bransjen.

– Ettersom det har vært stor forvirring rundt dette temaet, så mener vi det nå er spesielt uheldig å skape ytterligere usikkerhet, sier de.

De setter også spørsmålstegn ved at aktøren bevisst bruker SINTEF som alibi i annonseringen og markedsomtalen for å virke troverdig.

Blandet begrepene
– At konkurrenten nå har begynt å blande TEK med Våtromsnormen, er etter vår mening meget beklagelig. Våtromsnormen er en frivillig norm og ikke et krav.

–  I tillegg har konkurrenten ingen godkjenninger som underbygger deres påstander. Vi mener at det er på sin plass at SINTEF kommer på banen og tar tak i dette. Så langt vi kan se, tilfredsstiller ikke aktørens nye sisterne kravene i Våtromsnormen. Denne beskriver en avtagbar frontplate som går helt ned til gulvet – noe som ikke er tilfelle med deres løsning.

TECE Norge har fulgt opp sine sisterneprodukter med full dokumentasjon på alle punkter som er beskrevet i SINTEFs retningslinjer, understreker de.