TECE Norges produktsjef Geir Skjelseth og salgssjef Ivar Brobakken mener SINTEF Byggforsk forskjellsbehandler kabinleverandørene og en sisterneleverandør som TECE.

– SINTEF Byggforsk undergraver den norske rørleggeren!

TECE Norges produktsjef Geir Skjelseth og salgssjef Ivar Brobakken mener SINTEF Byggforsk og Lars-Erik Fiskum undergraver den norske rørleggeren ved å lage forskjellige spilleregler for innbygningssisterner og baderomskabiner.
– Dette er konkurransevridende fra deres side, hevder de.

0

Skjelseth og Brobakken viser til at det er utarbeidet flere teknisk godkjenninger (TG) for prefabrikkerte baderomskabiner hvor det inngår innbygningssisterner. De fleste baderomskabinene produseres i utlandet og leveres komplette til norske anlegg.

– Disse har ikke et TG-krav om utskifting fra baderomssiden. Dermed forskjellsbehandler SINTEF kabinleverandørene og en sisterneleverandør som TECE. Resultatet er at den norske rørlegger blir tvunget til å stille med dyrere og styggere løsninger til sine plassbygde bad enn hva som gjelder for utenlandskproduserte baderomskabiner. På større prosjekt dreier det seg om store beløp for utbygger. Hvordan skal da rørlegger kunne konkurrere på like vilkår?

Teknisk forskrift og Våtromsnormen
TECE-lederne påpeker også at det er viktig å forstå forskjellen på Teknisk forskrift og Våtromsnormen. – Vårt inntrykk er at mange sammenblander disse to begrepene. Teknisk forskrift skal følges, mens Våtromsnormen er frivillig!

– I Norge har man også en frivillig ordning kalt «Teknisk Godkjenning» (TG). Denne kan leverandører få utarbeidet av SINTEF Byggforsk. I 2016 kom SINTEF Byggforsk med nye retningslinjer for TG-er for innbygningssisterner. En vesentlig endring fra tidligere praksis, var at lekkasjesikringer ikke lenger skulle inkluderes i dokumentet. Dermed er Sealingbagen ikke lenger nevnt i vår TG for innbygningssisternene.

– Det samme vil eksempelvis gjelde for Grohes modell med lekkasjesikring, når denne utgår 1.1.19. Geberit, derimot, har aldri hatt TG for noen av deres sisterner. Man finner heller ikke deres nye «Duofix TEK» listet på hjemmesidene til SINTEF Certification, understreker de.

”Fra rommet de er plassert i”
Samtidig la SINTEF Byggforsk inn et TG-krav om at sisternene skulle kunne skiftes fra rommet de er plasserte i. Dette private kravet gjelder selvfølgelig ikke i TEK 17.

– Når Lars-Erik Fiskum, på spørsmålet om begrunnelsen for at man i Våtromsnormen valgte å legge til ordlyden «fra rommet den er plassert i» svarer «for å unngå at kravet til utskiftbarhet ble oversett», så er jo det ganske utrolig! Kravet om utskiftbarhet er jo allerede skrevet innledningsvis i den samme setningen!

Følger spent med
TECE følger spent med på hvordan SINTEF vil følge opp deres påstander om konkurrenten Geberits feilinformasjon i annonser og redaksjonelle artikler.

– Vi må nok en gang få understreke at man trygt kan installere vår innbygningssisterne med Sealingbag i både våtromsvegger og vegger i tørre rom. Ved bruk av TECE Sealingbag får man både en enkel, sikker og rimelig installasjon!