Disputten mellom TECE Norge og SINTEF fortsetter. Nå reagerer TECEs salgssjef Ivar Brobakken og produktsjef Geir Skjelseth på Lars-Erik Fiskums uttalelser om plassbygde bad og prefabrikkerte baderomskabiner.

– SINTEF bekrefter at de forskjellsbehandler

TECE Norge - innbygningssisterner:

0

TECE Norges påstander om SINTEFs forskjellsbehandling er basert på fakta, understreker selskapets salgssjef Ivar Brobakken og produktsjef Geir Skjelseth overfor VVSForum.

Brobakken og Skjelseth viser til SINTEFs forskningsleder Lars-Erik Fiskums uttalelser på VVSForum, hvor han beskriver plassbygde bad og prefabrikkerte baderomskabiner.

– Han har feil, hevder TECEs produktsjef.

Les Sintefs tilsvar til TECE: TECEs påstander er ikke basert på fakta

Normalt med sjakter
Jo da, det er helt normalt med sjakter også i forbindelse med plassbygde bad i boligblokker. Og i blokker og eneboliger uten sjakter, monteres TECE Sealingbag med tilgang fra tilstøtende rom. Når Fiskum mener dette ikke er teknisk mulig, ja, da bør han sjekke litt grundigere før han kommer med slike negative uttalelser om en løsning som bransjen virkelig har fått øynene opp for.

– Vi leverer tross alt flere titusener av TECE Sealingbag årlig. SINTEF baserer derfor sin uttalelse på en uriktig antakelse, sier han og minner om at det for tørre rom ikke behøves tilgang fra baksiden.

 – Overser historikken
At Fiskum finner det trist at vi tar opp dette i media og ikke direkte med SINTEF, så overser han historikken, mener Skjelseth.

– Vi har tatt opp dette i møter med SINTEF, men har kun fått til svar at det er en annen avdeling som utarbeider TG-er for kabiner. Fiskum kan derfor ikke svare for disse. Vi tok også problemstillingen opp i to brev til SINTEF høsten 2016, uten at SINTEF svarte på våre spørsmål. Men når vi løfter dette ut i media, får pipen øyeblikkelig en annen lyd!

Motstander av innbygningssisterner
Skjelseth hevder det er en kjent sak at Fiskum er motstander av innbygningssisterner.

– Definitivt! Hans tidligere muntlige uttalelse «Hvem vil vel ha en 10 liters bøtte med vann i veggen?» sier mye. Det er veldig viktig at vi er klare over denne holdningen, når vi ser hva han skriver vedrørende godkjenninger.

– Byggebransjen og forsikringsselskapene kan bekrefte at det er tilnærmet null lekkasjer fra innbygningssisterner. Vi kan derfor ikke se at det er behov for TG-kravet SINTEF innførte om at sisternen skulle kunne skiftes fra rommet den er plassert i.

Ingen begrunnelse
– Vi registrerer også at SINTEF ikke har vært i stand til å gi en dokumentert begrunnelse for endringen, og at det stadig gis ulike begrunnelser for hvorfor kravet ble innført. Tidligere har SINTEF begrunnet endringen i at ”det ikke er vanlig at tilstøtende rom har vegger som tillater TECEs løsning, og at SINTEF ikke ønsker å legitimere en utførelse man unntaksvis kan benytte”. SINTEF har ikke forsøkt å dokumentere dette, og antall solgte produkter beviser klart at SINTEFs synsing om at løsningen kun unntaksvis kan benyttes er uriktig.

– SINTEF har også hevdet at det har fremkommet ny kunnskap og bygningstekniske erfaringer som har gjort at de har valgt å foreta en endring. Vi har imidlertid ikke fått svar på våre skriftlige og muntlige spørsmål om hva slags kunnskap og hvilke erfaringer det her siktes til. I uttalelsene til VVSForum kommer Fiskum nå med en begrunnelse om at årsaken er mange feilmonteringer. Heller ikke denne begrunnelsen er forsøkt dokumentert, og føyer seg dermed inn i rekken av endrede og udokumenterte begrunnelser for hvorfor TG-kravet ble innført.

– Vi finner det sterkt beklagelig at SINTEF innfører et slikt krav uten at det er et reelt behov for det. Resultatet er unødvendig dyrere og styggere bygg – stikk i strid med myndighetenes ønsker!