Illustrasjon: MIR

Salget av nye boliger er på samme nivå som i fjor

Leilighetssalget ligger 8 prosent over fjoråret:

0

–  Hittil i år ligger boligsalget likt med fjoråret, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. Det er salget av leiligheter som trekker opp, fortsetter han.

Leilighetssalget ligger 8 % over fjoråret, men salget av eneboliger og småhus ligger hhv 4 % og 11 % under samme periode i fjor.

Igangsettingen av nye boliger ligger ved utgangen av november 10 % under samme periode i fjor. Nedgangen er på 10 % for eneboliger, 18 % for småhus og 7 % for leiligheter hittil i år.

– De siste 12 månedene er det solgt 27 777 boliger. Dette er 2 % under nivået for et år siden. De siste 12 månedene er det igangsatt 28 126 boliger.  Dette er 9 % under nivået for et år siden, sier Jæger.

– Salget av nye hytter og fritidsboliger ligger ved utgangen av november 3 % bak fjoråret, mens igangsettingen ligger 17 % bak fjoråret, avslutter Jæger