- Med noen kursendringer som mer fokus på prosjekter og involvering av flere aktører kan Vannskadekontoret ha en lysende fremtid, proklamerer administrerende direktør Tor Backe og direktør for kompetanse og utvikling Oddgeir Tobiassen i Rørentreprenørene Norge

– Ryktene om Vannskadekontorets død er en smule overdrevet

Rørentreprenørene Norge er sterk i troen når det gjelder Vannskadekontoret, og at det vil fortsette sin eksistens også neste år. Det legges imidlertid ikke skjul på at tiden er moden for noen justeringer for å øke nytteeffekten.

0

Det er bevilget midler for 2018, og administrerende direktør Tor Backe og direktør for kompetanse og utvikling Oddgeir Tobiassen, proklamerer at ryktene om Vannskadekontorets død nok er en smule overdrevet. Artikkelserien i VVS Forum om Vannskadekontorets skjebne engasjerer mange og har åpnet opp for fruktbare diskusjoner.

Positive endringer
– Det har gått litt i bølgedaler for vannskadekontoret, og til tider har nytteeffekten vært vannet ut. De siste to-tre årene har Vannskadekontorets struktur og arbeidsform således vært under debatt og vi har også sett at noen av de største bidragsyterne har trukket seg ut.
Imidlertid har Vannskadekontoret etter Rørentreprenørenes mening også bidratt til mange gode prosjekter – blant annet Rør-i-rør håndboka og studentprosjektet, bacheloroppgaven «Kvalitet på rør-i-rør installasjoner i nye bygg» i samarbeid med Høyskolen i Oslo, Institutt for Bygg- og energiteknikk og SINTEF, understreker Backe. Dette er flotte prosjekter med stor verdi for hele bransjen, påpeker Tobiassen.

Les også: – Men klart vi kan jobbe smartere

Sterk kompetanse
Styret i Rørentreprenørene Norge behandlet bevilgninger til Vannskadekontoret for kort tid tilbake, resultatet var klart – det bevilges penger på samme nivå som tidligere.

Hva som skjer i 2019 er et åpent spørsmål, men det legges ikke skjul på at man er positive til at det drives vannskadeforebyggende arbeid på denne måten, og at den kompetansen Vannskadekontoret representerer er svært verdifull og må bevares, benyttes og ha gode rammevilkår for å blomstre.

– Det er ikke lagt føringer på om vi støtter en videreføring av Vannskadekontoret eller om det etableres et nytt, bredere sammensatt Norsk Vannskaderåd, sier Tobiassen. Administrasjonen vil jobbe for at kompetansen beholdes og at nytteeffekten øker.

Flere alliansepartnere
– Vi ser frem til å komme i gang med noe nytt som favner bredere, og samtidig få med flere. Det vil være på sin plass å videreføre den sterke faglige tilknytningen til SINTEF/Byggforsk og det gode samarbeidet med Norske Rørgrossisters Forening og leverandørene via VVP. Det er videre svært positivt at myndighetene ved DIbk er aktive i vannskadekontoret. Men, det vil også være naturlig å få med flere gode alliansepartnere.

– Vi bør invitere med brukerne av byggene vi jobber med, gjerne via Huseiernes Landsforbund. Det er også like naturlig at en representant fra byggforvaltere og utbyggerne via Norsk Eiendom er med. Og det er en selvfølge at forsikringsselskapene må være med å dra lasset. Det er de som har mest å tjene på det vannskadeforebyggende arbeidet, sier Backe.

Trist
Backe mener det er trist at forsikringsselskaper trekker seg, men tror dette har flere årsaker.

– Det har vært en del sterke fagpersoner ansatt i selskapene som har misjonert for Vannskadekontoret. Når disse har skiftet beite eller blitt pensjonert har man mistet en verdifull direkte kontakt. Dette tyder også på at vannskadeproblematikken ikke er forankret i toppledelsen til disse selskapene, forklarer Tobiassen.

– Alle selskapene burde vært med i et nytt Norsk Vannskaderåd, der man fokuserer mer på praktiske løsninger. Dette kan bli en ny giv for Vannskadekontoret, påpeker Backe.

Les også: – Trist at forebygging av vannskader prioriteres bort

Går i takt
Han håper turbulensen rundt Vannskadekontoret vil føre noe positivt med seg.

– Dette er et sunt møtested hvor deltagerne kan finne gode og riktige løsninger sammen. Her møtes vitenskapen, praktikerne og myndighetene. Vi må stå for faglig styrke for å balansere myndighetenes uttrykksmåte på forskriftstekstene, og få tilslutning for våre praktiske fortolkninger, påpeker Tobiassen.

– Samtidig er det viktig at forskningsmiljøet og praktikerne ute i bransjen har en felles møteplass hvor synspunkter kan utveksles og praktisk erfaring kan nyttiggjøres i Vannskadekontorets arbeid. Står vi sammen har vi et helt annet utgangspunkt for å forhandle med og samarbeide med myndighetene. Det faglige miljøet oppnår best resultater når man går i takt, understreker Tobiassen og Backe, som ser frem til neste møte i Vannskadekontoret.