Administrerende direktør i Rørkjøp, Frank Olsen.

Rørkjøp ønsker ingen «bestevenn-strategi»

- Verdikjeden må gjøres langt mer konkurransedyktig

0

-Rørkjøp ønsker alle gode og flinke handelspartnere velkommen i kjeden. Vi har ingen tro på en såkalte «bestevenn-strategi», sier administrerende direktør i Rørkjøp, Frank Olsen til www.vvsforum.no

Opptatt av rørleggeren
Imidlertid er Rørkjøp-direktøren opptatt av rørleggeren. Kjeden vil og skal bli enda flinkere til å hegne om nettopp rørleggeren.

-Dersom det skal være mulig for norske rørleggere å drive fornuftig forretning, samt leve av det, må verdikjeden – produsent-grossist-rørlegger – gjøres langt mer konkurransedyktig enn i dag, mener Olsen.

Vareflyten utfordres
Når det gjelder selve grossistleddet er Frank Olsen av den formening at disse ikke vil ha noen problemer med å bestå, men det kommer utfordringer her også.

-Vareflyten i selve verdikjeden vil utfordres og gjøres noe mer «smidig» av helt naturlige årsaker, som for eksempel behovet for mer konkurransedyktige priser.

Som alle andre
-Enkelte grossister, som for eksempel Solar, begynner å forhandle direkte med entreprenørene i byggebransjen. Kommentar til dette?

-Ingen dramatikk i dette på kort sikt. Solar gjør vel strengt tatt det samme som alle andre grossister. Det vil si at de selger til alle som vil kjøpe på den ene eller andre måten.

-Hvis du kort skal sammenfatte kjedenes hovedutfordringer?
-Utfordringene er ikke unik for kjedene, for dette gjelder absolutt alle norske rørleggere. I dag er det slik at så og si alle kan selge vannførende VVS-produkter, på tross av at det stilles ekstremt strenge krav til produktenes funksjon og hvordan de skal monteres i et vannførende system. Dette er faktisk et problem som vil forsterkes, tror Frank Olsen og legger til:

-Når såpass viktige produkter som VVS-bransjens vannførende VVS-produkter ikke selges av fagfolk, er dette en bekymringsfull utvikling som på sikt vil gi en ikke ønsket kvalitetsforringelse av både produkter og fag.