Fra venstre Kurt Jone Espeland, Rør-Varme AS, Rasmus Møller, FLOW Group, Tor Alf Espeland, Fahim Amin,Rør-Varme AS og Rønnaug Nornes, FLOW Group.

Rør-Varme AS i Sandnes blir en del av FLOW Group

Det tradisjonsrike selskapet Rør-Varme AS blir en del av FLOW Group. Selskapet holder til i Sandnes, og ble etablert i 1977. Helt siden oppstarten har selskapet spesialisert seg på teknisk rørlegging med hovedfokus på sprinkler og varme- og kjøleanlegg.

0

Rør-Varme AS har bred kompetanse innen industri- og næringslivsbygg, samt større boligkomplekser, og utfører også vedlikehold og kontroll av sprinkleranlegg samt varme- og kjøleanlegg.

Selskapet ledes i dag av Kurt Jone Espeland (2. generasjon), og med far Tor Alf som arbeidende styreleder, og Fahim Amin som faglig leder.

– Vi har i en årrekke hatt mange faste kunder. Det er vi stolte over. Vi jobber for det meste i Sandnes, Stavanger og Jærenområdet, men på forespørsel tar vi gjerne oppdrag andre steder i landet også sier Kurt Jone Espeland.
– Vi er meget godt fornøyd med å bli en del av FLOW Group, sier Kurt Jone, Tor Alf og Fahim.

– Vi har med stor interesse fulgt prosessen som FLOW Group har vært gjennom. Og i et marked i rask og kontinuerlig endring var det nødvendig og naturlig for oss å tenke nytt. Som FLOW Business Partner får vi store fordeler av å være del av et landsdekkende flerfaglig fellesskap, bl.a. vil det frigjør tid og ressurser, og gi oss betydelig større tyngde i markedet. Vi ser at de planene og initiativene FLOW Group allerede har iverksatt når det gjelder markedsorientering mot B2B segmentet, organisasjonsutvikling med innføring av ISO 9001, og en flerfaglig tilknytning innen rør, elektro, automasjon og ventilasjon er
en type profesjonalisering som vi ønsker å ta del av sier Kurt Jone Espeland.

FLOW Group, ved daglig leder Mads Meisingset er godt fornøyd med å få med Rør-Varme AS inn i FLOW Group grupperingen, og mener selskapet passer godt inn i den ekspansjonsplanen FLOW Group har i Norge. Kompetansen og erfaringen selskapet har innen sprinkler segmentet er viktig for oss sier Meisingset.