Roar Smelhus slutter i Multiconsult og starter egen virksomhet. Han vil blant annet jobbe med trender og utviklingstrekk innenfor teknologi og innovasjon. I første omgang er nedslagsfeltet bygg- og anleggsnæringen. Navnet på selskapet er inspirert av det grønne skiftet: 6CST

Roar Smelhus starter eget selskap

– Jeg kommer til å drive mer som et partner- og nettverksselskap enn som et tradisjonelt rådgiverselskap, sier Roar Smelhus. Navnet på selskapet er 6CST og er inspirert av det grønne skiftet.

0

Da Multiconsult overtok Hjellnes Consult, var det naturlig for Smelhus å tenke nytt. Etter 24 år med fantastiske muligheter og støtte til kontinuerlig læring, var tiden inne for å satse som selvstendig.

– De siste årene har jeg studert og jobbet mye med bærekraftige forretningsmodeller, by- og eiendomsutvikling, innovasjon og fremtidens arbeidsliv. Derfor fikk jeg lyst til å prøve noe som er i tråd med dette, sier Smelhus i en pressemelding.

Blant annet betyr det å tenke nytt om arbeidsform.

– Vi rådgivere blir ofte utfordret på vår forretningsmodell, og det vil jeg jobbe mye med. Når det er ønskelig, vil jeg jobbe på andre måter enn vi er vant til. Målet er å løse fremtidens store utfordringer i tett samarbeid med mitt økosystem i inn- og utland – det er få oppgaver jeg tenker å løse helt alene, forklarer Smelhus. Han har kontor og base i Damstredet 5.

– I tillegg vil jeg delta i nettverket Folk Oslo i Youngskvartalet, og en del på Oslo House of Innovation og Greenhouse, forteller Smelhus. Han har også egne co-workingkonsepter på vei.

Uansett arbeidsform vil Smelhus jobbe med forretningsutvikling, grønn innovasjon, strategisk rådgivning rundt bærekraft, marked og kommunikasjon. Navnet på selskapet er inspirert av det grønne skiftet: 6CST. Det peker til klima- og miljøutfordringer representert ved grunnstoffet karbon, og løsningen:

– Sustainability – bærekraft- er svaret på utfordringene, og skaper enorme muligheter for de aktørene som evner å gripe dem. Vi kommer til å jobbe med metoder som bidrar til helhetlige løsninger for våre kunder og samarbeidspartnere, sier Smelhus. 6CST vil jobbe med trender og utviklingstrekk innenfor teknologi og innovasjon, og T’en står således for technology, og vi vil jobbe mot selskaper, ledergrupper, styrer og konkrete prosjekter.

Smelhus har i hele karrieren bygget vennskap og tette relasjoner i næringen, og det er disse kontaktene som vil danne mye av substansen i 6CST.
– Mange av våre kunder etterspør spisskompetanse og rådgivere med den rette tilnærmingen til nye problemstillinger. Denne kompetansen er det vanskelig å samle ett sted, derfor vil partner- og nettverk modellen være overlegen den tradisjonelle måten å rigge seg for fremtiden på, sier Smelhus.

I første omgang er nedslagsfeltet bygg- og anleggsnæringen.

– Men utfordringene vi skal løse er universelle, og derfor vil vi ikke låse oss til denne næringen.