Her er jentene samlet under 8.mars markeringen på torget i Bergen. Fra venstre se vi: Margun Dahle, Laksevåg Rør og Sanitær, Marte Linn Hausgard, Chr.M. Vestrheim, Frøya Skagerbø Kjellervold, Clausen Rør, Mai-Brit Grimen, B Fondenes Aut Rørleggerfirma, Ragnhild Waage, Elisiv Mjøvnen, Oswald Jørs, Julie Kleppe Bøtun, Fresvik Røyrleggjarservice, Celine Ketelsen, Teknisk Bureau, og Nathalie Ellefsen

Ragnhild Waage: Rørleggerfagets «Grand Old Lady»

Formidler erfaringer fra et langt liv til neste generasjon kvinnelige rørleggere.

0

Selv om Norge er i verdenstoppen når det gjelder andelen kvinner i yrkeslivet, er det bare fire prosent kvinner i bygg- og anleggsbransjen. Nå ønsker et nettverk av kvinnelige rørleggere i Bergen å gjøre VVS-faget mer interessant for kvinner. 8. mars samlet totalt 15 jenterørleggere seg for aller første gang.

Ingeborg nettverk jobber for å synliggjøre muligheter i rørbransjen og for å gjøre bransjen mer attraktiv for jenter. I dag er det kun tre prosent utførende som er kvinner / jenter, men inkluderer man de som jobber administrativt er det åtte prosent kvinner eller jenter.

– Jeg var utdannet innen sosialøkonomi og hadde problemer med å få jobb på 70-tallet. For å tjene til livets opphold måtte jeg jobbe på hurtigruten og senere på Arbeidskontoret. Jeg ble etter hvert interessert i rørleggeryrket siden det var relativt godt betalt og valgte derfor å omskolere meg. Slik ble jeg en av landets første kvinnelige rørleggere, sier hun.

Hun tok ett år på yrkesskolen og fire år som lærling før hun fikk svennebrevet.

– Allerede under læretiden merket jeg en skepsis til kvinner i bransjen og jeg måtte gjennom fire arbeidsgivere før jeg fikk svennebrevet. Mange arbeidsgivere skyldte på at de måtte investere i egne dametoaletter og at vi ble gravide hele tiden, sier hun.

Etter flere problematiske opplevelser og mange jobbsøknader åpnet svennebrevet for flere muligheter.

– Jeg jobbet først som maskinsjef for Hordaland Veikontor og senere som driftsleder for et eiendomsselskap i Sandviken. Alt dette var på grunn av rørleggerutdanninger, sier hun.

Etablerte nettverk
For å gjøre det enklere for å kvinner å velge mannsdominerte yrker etablerte hun og andre nettverket, «Kvinner i mannsdominerte yrker», på begynnelsen av 80-tallet.

– Vi var ikke så mange i begynnelsen, men ble etter hvert flere. Nettverket bestod blant annet av en elektriker, en snekker, en feier, en kommunaltekniker, og meg som rørlegger. Vi fant ut at om vi skulle ha en trygg fremtid i disse yrkene måtte vi rekruttere flere kvinner, sier hun.

Saken fortsetter under bildet:

Rørleggerfagets «Grand Old Lady», Ragnhild Waage.

– Sammen reiste vi ut til ungdomsskolene før søknadsfristen til videregående skole og forklarte hvilket muligheter det var for kvinner i mannsdominerte yrker. Vi brukte egne erfaringer for å vise at jenter kan velge bredere enn de tradisjonelle kvinneyrkene. På det meste hadde vi informasjonsmøter på en tredjedel av ungdomsskolene i Bergen, sier hun.

Må avlive myter
Hun forteller om myter forbundet med yrkesfagene og at jentene ofte mangler rollemodeller for slike yrker.

– Jeg tror fortsatt mange forbinder rørleggeryrket med tunge løft og kloakk. Det er et problem at svært få ungdomsskolelærere har erfaring fra yrket og er derfor lite egnet til å formidle god informasjon om yrkesvalg for jenter. Vi må avlive mytene om at rørleggeryrket bare handler om tungt fysisk arbeid, sier hun.

Hun forteller at Hordaland i dag har 11 av totalt 43 kvinnelige rørleggerlærlinger på landsbasis.

– Det er fortsatt ikke store tall, men det er lov å tro at vår innsats har gitt ringvirkninger. Jeg mener Norge fortsatt ligger etter både England og USA når det gjelder kvinneandel i bygg- og anleggsbransjen, sier hun.

Positiv utvikling
Selv om rørleggeryrket fortsatt er mannsdominert mener hun det har vært en positiv utvikling.

– I dag føler jeg at bransje organisasjoner og fagblader er opptatt av at det skal være flere kvinner i faget. Synet på kvinner i håndverksfagene har endret seg, men vi har fortsatt langt igjen, sier hun.

Hun mener mange fortsatt undervurderer fordelene med en yrkesutdanning.

Lærlingkontrakter:

På landsbasis har bransjen totalt 1572 lærekontrakter, av disse er 43 kvinner og 25 prosent av disse er ansatt i Bergensområdet. Ved utgangen av 2017 hadde 11 jenter lærekontrakt med rørleggerbedrifter i Hordaland. 

– Mange vet ikke hva de skal bli når de begynner på videregående. Med en yrkesfaglig utdanning vil du ha en kompetanse på praktisk logikk som vil komme godt med senere i livet og i andre jobber. Samtidig får du god uttelling i form av pensjonspoeng og lite studielån når du begynner yrkeskarrieren tidlig. Det er mange fordeler med en yrkesutdanning og dette må lærere og veiledere bli flinkere til å kommunisere til elevene, sier hun.

Omsorg er mer enn helse
Hun mener kvinner må se på yrkesfag som en nødvendig kompetanse i et velfungerende samfunn, og at dette også er en form for omsorg.

– Omsorg trenger ikke nødvendigvis handle om helse- og omsorgssektoren. Alle yrkesgrupper har en viktig funksjon i samfunnet og rørleggeryrket handler om omsorg for byggene og brukerne, sier hun.

Hun forteller om ulike bistandsprosjekter hvor rørleggere reiser til utlandet for å hjelpe lokalbefolkninger med tilgang på rent vann.

– Jeg leste nettopp om en hjelpeorganisasjon som hadde utdannet kvinnelige rørlegger i Jordan. I muslimske land er det et problem for mannlige rørleggere å slippe inn i private hjem når ektemannen er på jobb. Dette er et av flere eksempel på hvordan kvinner kan ha fordeler som rørlegger, sier hun.

Feirer kvinnedagen
En ny generasjon kvinnelige rørleggere tar nå opp kampen for økt kvinneandel i rørleggeryrket. På kvinnedagen gikk nettverket av unge kvinnelige rørleggere under parolen «Flere kvinner i rørleggerfaget».

– I dag skal jeg feire kvinnedagen sammen med 16 kvinnelige rørleggere i Bergen. Det var veldig hyggelig å bli invitert til festmiddag og nå skal jeg ha foredrag for neste generasjon kvinnelige rørleggere. Jeg tror de synes det er spennende å høre om mine erfaringer når de selv skal ut i yrkeslivet, avslutter hun.