Ledergruppen i Ragnar Svensen AS og ekstern kvalitetsrevisor.Fra venstre: Atle Storås, kvalitetsrevisor fra Dovre Sertifisering, Laila Kristin Hustveit Jakobsen, økonomi ansvarlig, Audun Skandsen, prosjektleder, Tor Østerhus, teknisk leder, og Roar Svensen daglig leder.

Ragnar Svensen AS i Stavanger er ISO 9001:2015 sertifisert

Ragnar Svensen AS i Stavanger som er en del av FLOW Group er ISO 9001:2015 sertifisert. Selskapet tilfredsstiller dermed kravene i NS-EN ISO 9001:2015 – Ledelsessystemer for kvalitet.

0

– Vi kan nå dokumentere at vi har et velfungerende kvalitetssystem, men fortsetter vårt arbeide med kontinuerlig forbedring av våre arbeidsprosesser og tjenester sier Roar Svensen, daglig leder i Ragnar Svensen AS i en pressemelding.
– Våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere får nå en bekreftelse på at vi er en seriøs aktør i markedet, og i tillegg ivaretar vårt samfunnsansvar for å møte krav i lover, forskrifter og standarder.

Siden oktober 2017 har Ragnar Svensen AS jobbet aktivt med oppgradering av sine styrings- og avvikssystemer. I desember 2016 besluttet de å søke om sertifisering innen kvalitetsledelse for alle forretningsområder og alle selskap i FLOW Group.

– Sertifiseringen forplikter og markerer starten på en viktig fase med å sikre etterlevelse av lover, regler, beslutninger og kundenes krav samt forankring av arbeidet med kontinuerlig forbedring, sier Svensen videre.
– Markedet og kundene er i merkbar endring, og vi som leverandør av våre tjenester må tilpasse oss en ny hverdag med andre type virkemidler, samarbeidsformer og konkurransefortrinn enn tidligere, derfor er ISO 9001:2015 en viktig milepæl for den
utviklingen vi ønsker at vårt selskap skal følge. Og vi er derfor meget stolt over å være blant bransjens første med den nye sertifiseringen ISO 9001:2015 i Norge, og vi ønsker å gå foran og sette en ny standard for forbedring av metoder og arbeidsprosesser i bransjen.

Styreleder i Ragnar Svensen AS, Bjørn Svensen, poengterer at det er nå jobben virkelig begynner. Gjennom sertifiseringen vil det bli fulgt opp at vi etterlever lovkrav, og fortsetter forbedring gjennom medarbeidere, økt kompetanse, ressurser, metoder og verktøy.