Tor Backe i Rørentreprenørene Norge

RørNorge vil rydde opp i avvikene i NS-kontrakter

Rørentreprenørene Norge: - Tror ikke problemet er så stort som noen vil ha det til

0

Hovedentreprenører krever stadig avvik fra standardkontrakter, spesielt NS 8417, og flere underentreprenører er bekymret for klimaet i kontraktsforhandlingene. Nå ser Rørentreprenørene på avvikene som ofte skaper unødvendige konflikter.

– Vi behandlet spørsmålet om avvik i vårt Entreprenørutvalg for noen uker siden. Selv om det er utfordring med avvik fra standardkontrakter har mange bedrifter god kompetanse på kontrakter og forhandler seg ut av avvikene. Jeg fikk ikke inntrykk at problemet var så stort som noen vil ha det til. Bedriftene må imidlertid ha juridisk kunnskap eller tilgang på juridisk bistand for å sørge for balansert kontrakter, sier Tor Backe, administrerende direktør og juridisk fagansvarlig for Rørentreprenørene.

Les også: Avvik fra NS-kontrakter skaper konflikter mellom hovedentreprenører og rørentreprenører

Har tatt opp problemstillingen før
Allerede for tre år siden hadde Rørentreprenørene møter med NELFO og EBA om problemstillingen.

– Vi gikk gjennom kontraktene som brukes av de største entreprenørene i EBA sammen med deres konsernadvokater. Dette var en lærerik prosess og vi fikk luket bort en del problemer allerede da, sier han.

– Vi har også hatt en runde med HENT, som ikke er medlem av EBA, hvor vår nåværende styreleder Torkild Korsnes og jeg satt sammen med ledelsen og innkjøperne. Vi gikk gjennom kontraktene for underentrepriser og fikk anledning til påpeke og rette opp en del vilkår. I ettertid har vi fått høre at dette har gitt gode resultater, sier Backe.

Han mener det fortsatt er utfordringer forbundet med avvikene og at rørentreprenører må øke kompetansen på formelle kontraktbetingelser.

– Skal man inn å kontrahere med de store entreprenørene bør man ha en tilstrekkelig stor organisasjon som kan følge opp de formelle kravene. Dessverre er kontraktene blitt mer komplekse og rørleggere er ofte mer opptatt av å utføre en god jobb, enn å følge opp formelle krav til endringer og meldinger, sier han.

Anbefaler juridisk bistand
For å hjelpe medlemsbedriftene med kontrakthåndtering har Rørentreprenørene inngått en kollektiv avtale med Help advokatforsikring.

– Avtalen med Help innebærer at medlemsbedriftene får tilgang på 10 timer med advokathjelp til en veldig god pris. Jeg råder alle medlemmer til å bruke denne tjenesten for en gjennomgang av kontraktene. Gode advokater ser raskt hva man bør være oppmerksom på, og om prosjektet ender opp i retten dekker Help opp til 2 millioner i saksomkostninger, sier Backe.

Han mener også medlemsbedriftene må bli flinkere til å ta opp problemstillingen lokalt.

– Jeg anbefaler bedriftene i lokalavdelingene om å dele erfaringene med de enkelte entreprenørene. De som presser avtalene for langt bør man holde seg unna. Samtidig må vi skille mellom medlemmer av EBA og eksterne firma som kommer inn. Mange av de nye aktørene kan være svært tøffe i kontraktforhandlingene uten å føle seg bundet av lojalitet til BNL og bransjens uttalte ønske om gjensidig respekt og lojalitet for hverandre. Vi ser også ofte eksempler på rent maktmisbruk hvor entreprenøren uten noen form for kontraktsgrunnlag holder penger igjen og presser underentreprenøren til å gi etter, såkalt «viking-juss», sier Backe.

Problem blant små- og mellomstore bedrifter
Backe forteller om en felles forståelse for problemstillingen i diskusjoner sammen med EBA.

– Jeg har nær kontakt med advokatene til EBA og vet at de ser våre problemer og lytter til oss. Gjennom medlemskapet i BNL sitter vi rundt samme bord og følgelig må vi ta opp problemene i «familien» for å løse det der. Det er imidlertid et faktum at årsaken til entreprenørenes kontraktspraksis igjen kan føres tilbake til oppdragsgivere som ofte starter «balletten». Vi ser bruk av «back-to-back»-kontrakter som i sin tur fanger opp urimelige kontraktsvilkår nedover i kontraktskjeden, sier han.

– Begge parter innser at om det hele tiden brukes avvik og særvilkår blir det vanskelig å se risikoen i kontraktene og man får ikke forutsigbarhet i prosjektene. Det er klart at byggebransjen hadde fungert mye bedre om alle hadde fulgt standardkontraktene, sier han.

Han tror allikevel problemene med avvik er størst blant små- og mellomstore bedrifter.

– Mange mindre rørlegger har ikke samme juridisk kompetanse som de store underentreprenørene og det blir en utfordring å gå inn i avtaler de ikke forstår de fulle konsekvensene av. Det å søke juridisk bistand på forhånd er derfor den beste løsningen for alle, sier han.

Han mener også samspillkontrakter kan være en god løsning for å redusere konfliktnivået.

– Med samspillkontrakter blir man enige om en målpris og deretter deler man uforutsette kostnader eller besparelser. Underentreprenørene blir trukket tidlig inn i byggeprosessen og får i større grad anledning til å påvirke prosjektet og tekniske løsninger til alle parters beste, sier Backe.

Kartlegger omfanget
Som medlem av BNL skal nå Rørentreprenørene sammen med EBA og NELFO kartlegge omfanget av avvikene og komme med forslag til å dempe motsetningene.

– EBA har nylig sendt en spørreundersøkelse til sine medlemmer for å kartlegge problemene med avvik på samme måte som NELFO har gjort tidligere. BNL planlegger et møte etter påske hvor vi sammen med EBA, NELFO og andre håndverksforeninger skal se på resultatene fra undersøkelsen. Vi er i gang med å ta tak i problemene og vil forhåpentligvis få orden på dette, sier Backe.