Energisentralen i Solsiden Bopark som består av en CO2-varmpumpe levert av Eneren. Forventet energidekning og SCOP på varmepumpe er henholdsvis 90 % og 3,05.

Prefabrikkerer trerørsløsning for CO2-varmepumpe eller fjernvarme

- Kan tilpasses alle typer leilighetsbygg

0

Prefabrikkering av VVS-løsninger er i sterk vekst. Nå satser det nyetablerte selskapet Nordic Heatsystems i Kristiansand på prefabrikkerte trerørsløsninger med CO2-varmepumper.

Daglig leder i Nordic Heatsystems, Tor Andrè Monan.

– Q42 er et kombinert nærings- og leilighetsbygg i Kristiansand, med 68 leiligheter, og er opprinnelsen til Nordic Heatsystems. Moi Rør hadde rørleggerjobben og Norconsult var prosjekterende for rør og ventilasjon. Jeg var oppdragsleder for Norconsult i dette prosjektet og på innledende møte med fjernvarmeleverandøren kom Rolf Julin i Agder Energi med en veldig spennende ide om å benytte tappevannet som energibærer for leilighetsoppvarming, sier Tor André Monan, daglig leder i Nordic Heat Systems.

Monan er utdannet sivilingeniør innen Energi og Miljø ved NTNU. Han har 11 års erfaring som rådgivende VVS-ingeniør, før han startet Nordic Heatsystems i januar 2017.

– Jeg gikk tilbake på kontoret og prosjekterte en løsning vi mente ville fungere, og som Moi Rør ville gå videre med. Byggherre og totalentreprenør var også villig til å prøve denne nye løsningen, grunnet fordelene med plassbesparelse, færre utsparinger og mindre distribusjonsvarmetap, sier han og fortsetter:

– Så gjenstod det bare å finne noen som kunne bygge skapløsningen.  Moi Rør sendte ut forespørsler og fikk noen mulige kandidater, men det hele så ut til å renne ut i sanden. Men jeg ga ikke opp og som et siste forsøk tok jeg med meg skissen til VVS-messen i 2014 hvor jeg møtte LK Systems. De hev seg raskt rundt, lagde skissen om til en prototypemodell som ble testet og klargjort for industrialiserte produksjon. Vi var da i gang igjen, og det ble trerørsløsning med tappevann som energibærer på Q42 til slutt.

Tok erfaringene videre
Siden prosjektet på Q42 var en suksess bestemte Monan og Kåre Henning Åsly i Moi Rør å ta løsningene videre ut i markedet.

– Etter Q42 ble jeg kontaktet av Kåre Henning i Moi Rør som ønsket å gjøre noe mer med løsningen. Vi har nå tatt erfaringene videre og vil leverer dette som et komplett system med fordelingsskap og komponenter til energisentral, som en ferdig dimensjonert trerørsløsning som kan tilpasses alle typer leilighetsbygg, sier Monan.

Selskapet har nå levert to anlegg som benytter CO2-varmepumpe med energibrønner som varmekilde og løsningen er spesielt gunstig i områder uten fjernvarme.

Stor interesse i markedet
Selskapet opplever nå stor interesse for løsningen, selv om det fortsatt er noe skepsis forbundet med legionella.

– Legionellaproblematikken er absolutt noe som må tas på alvor i alle tappevannsystemer, og spesielt ved anvendelse av dette systemet. Vi har en langt lavere returtemperatur på varmtvann sirkulasjon enn det som står angitt i legionellaveilederen og anbefaling i TEK17. Jeg vet ikke hvem som skulle stått for en godkjenningen og et system vil aldri være legionellasikkert hvis ikke det blir benyttet som forutsatt. Det gjelder også for tradisjonelle systemløsninger, som heller ikke har noe systemgodkjenning, sier Monan.

Saken fortsetter under bildet:

Solsiden Bopark

– Forebygging mot legionella må ivaretas i hvert prosjekt. I stedet for å fokusere på en godkjenning, så har vi heller fokusert på en rekke legionellasikkringstiltak som vi forutsetter at iverksettes for vår leveranse. Det innebærer blant annet tilbakeslagssikring av nedkjølt varmtvann, varmebehandling ved oppstart, kontinuerlig varmebehandling av alt varmt tappevann som går ut på systemet (til 70 °C).  Vi har levert to systemer som er i full drift og har ingen tilfeller av legionella. Interessen er stor og vi kan nå levere løsningen sammen med CO2-varmepumpe, fjernvarme eller elektriske beredere, sier han.

Økt effektivitet på byggeplassen
Monan forteller om økte effektivitet på byggeplassen siden systemet er ferdigdimensjonert og alle skapene er prefabrikkert.

– Nå har vi et rehabiliteringsprosjekt på 88 leiligheter hvor vi bruker løsningen. Fordelen er at løsningen er fleksibel og det frigjøres areal fordi man kan fjerne to av rørene. I tillegg legger vi ved skjema som viser rørdimensjonene mellom skap slik at det enkelt kan kobles sammen. Til sammen gir dette store tidsbesparelser på byggeplassen, sier Monan.

Varmeskap fra Marviksveien 45-47 i Kristiansand

– Det er en fordel å bestemme seg for prefabrikkering i tidligfase og arkitekten må ha en forståelse for løsningene. Vi ønsker å komme inn så tidlig som mulig for å legge premissene slik at arbeidet for rørlegger blir mest mulig effektivt med tanke på sjaktføringer, isolering, lekkasjesikring og tilkomst. Involvering i tidligfasen vil også effektivisere planleggings- og prosjekteringsperioden. Selv om løsningen er fleksibel og vi kan komme inn sent i byggeprosessen, blir besparelsen større jo tidligere vi kommer inn, sier han.

– Totalt sett har mottakelsen vært veldig god både blant entreprenører og brukere, avslutter Monan.