Bjørn Grimsrud i Fagrådet for våtrom mener det i for stor grad velges økonomiske framfor sikre løsninger for våtrom, og at det ofte er minimumskravene i TEK som følges fremfor BNV. Foto: Monica Krogstad, FFV

– Pengene som rår ved nybygg

FFV: - Store utbyggere velger TEK fremfor BVN:

0

Mange av de store utbyggerne velger bort Våtromsnormen. Det er pengene som rår når mange av de store eiendomsutviklerne prosjekterer nye bygg. Sikkerheten kommer i annen rekke, mener  Bjørn Grimsrud i Fagrådet for våtrom.

Han forteller at bruken av Byggbransjens våtromsnorm (BVN), som er en frivillig norm og som på mange områder stiller strengere krav enn TEK, varierer fra utbygger til utbygger.

– Men vi registrerer at mange av de profesjonelle utbyggerne fokuserer mer på pris enn på de sikreste løsningene, sier han til VVSForum.

Løsninger for å slippe kravet
– Sikre og godkjente bad kommer man ikke utenom. Men vi ser dessverre en klar tendens for det andre våtrommet i boenheten – vaskerommet: Det er stadig flere som nå definerer vaskerommet som «bod/vask» eller «teknisk/vask». Dette for å slippe kravene som følger et våtrom i forhold til sluk, fall og vanntette sjikt. Det blir dermed billigere!

– Et annet forhold vi blir gjort oppmerksom på av rørleggerbedrifter som jobber i dette markedet er at det nå er flere utbyggere som ikke leverer oppvaskmaskin på kjøkkenet lenger, kun en plugget rørstuss. De mener at de da slipper unna å lekkasjesikre kjøkkenet med bruk av vannstoppventiler, som blir billigere for utbyggeren. Da blir det opp til eieren å håndtere kostnaden med lekkasjesikring den dagen oppvaskmaskinen installeres første gangen.

TEK framfor BVN
– Så ved nybygging er det i mange tilfeller minimumskravene i TEK som legges til grunn, og ikke BVN. Og det bygges sånn ca 30.000 nye boenheter pr år, minner han om.

Han påpeker samtidig at det er annerledes på rehabiliteringsmarkedet.

– Her pusses det opp ca 150.000 våtrom hvert år. Da er det imidlertid eieren selv som skal stå for oppussingen, og fokuset på kvalitet er større.

– I en landsdekkende spørreundersøkelse i 2015 som Dibk gjorde i samarbeid med Norges huseierforbund, mente hele 89% at det var viktig å følge BVN. I tillegg til privatpersoner er det også mange store aktører – som eksempelvis Boligbygg Oslo og OBOS Prosjekt – som krever bruk av BVN i sine oppussingsprosjekter.

Grimsrud trekker også fram OBOS, som er Norges største på boliger, som et hederlig unntak når det gjelder nybygg ved at de krever BVN også ved nye prosjekter.

– Et eksempel til etterfølgelse, mener han.