Fra åpningen av fabrikken til Panasonic i Plzen, Tsjekkia. På bildet ser vi, Mad Amin: Key Account Manager House builder, Thibaut Marsol: Deputy Managing Director, og Sofia Törnlöf, Marketing Manager i Panasonic.

Panasonic åpner fabrikk for luft/vann-varmepumper i Tsjekkia

Panasonic åpner ny fabrikk i Plzen, Tsjekkia, med produksjonsmål på 40.000 enheter det første året. Nå skal selskapet produsere varmepumper tilpasset det nordisk markedet med roboter og avanserte produksjonsteknikker.

0

– Bakgrunnen for den nye fabrikken er at vi allerede hadde en avdeling i Tsjekkia med et svært godt transport- og leverandørnettverk til hele Europa, sier Sofia Törnlöf, nordisk markedssjef for Panasonic.

Varmepumpene henter energien fra luften ute og avgir varme via vannbåren gulvvarme, radiatorer, konvektorer eller til å dekke behovet for tappevann. Selskapet opplever nå økt etterspørsel etter luft/vann-varmepumper til de nordiske landene.

– Vi tror den økte etterspørselen etter luft/vann-produkter i Norge delvis kommer av utfasingen av oljefyring og oppvarming med fossile energikilder. Norske myndigheter går foran og viser at de vil tilrettelegge for en grønnere livsstil som både er miljøvennlig og kostnadseffektiv, sier hun.

Saken fortsetter under saken:

Den nye fabrikken i i Plzen, Tsjekkia.

Stadig bedre teknologi

Törnlöf forteller at teknologien bak luft/vann-varmepumper er blitt mer pålitelig og effektiv de siste årene.

– En huseier vil ha så høy energibesparing som mulig, og samtidig ha minst mulig med driften av oppvarmingsenheten å gjøre. Dette er bakgrunnen for at produktene våre kan kobles til skytjenester slik at din lokale installatør har full kontroll om noe skulle skje. Løsningen gjør at installatøren hele tiden vet status på anlegget og kan gjennomføre «prediktivt vedlikehold», sier hun.

Hun peker på at behovet for luft/vann-varmepumper er stort i alle deler av markedet.

– Kundene våre er finnes i markedet for rehabilitering, eksempelvis eldre hus med elektrisk oppvarming eller oljefyr, og som ønsker en mer miljøvennlig og kostnadseffektiv oppvarming. Vi har også mange kunder innen nybygg, eksempelvis passivhus med strenge krav til oppvarmingsenheten for å klare energikravene som finnes i Norge, sier Törnlöf.

Selskapet opplever også økt etterspørsel etter integrerte energiløsninger som kombinerer flere energikilder.

– Vi ser også en trend fra kunder som vil ha en komplett løsning med solfanger, varmepumpe og lagringsbatteri for å bli helt selvforsynt på elektrisitet. Mange begynner også å se på muligheten for å selge overskuddsenergi tilbake til strømleverandørene. Vi tror dette kommer til å bli neste generasjon løsninger, sier hun.

Utvikler modeller i et femårsperspektiv

Törnlöf forteller om en utviklingsprosess som hele tiden tilpasses lovverket og tilbakemeldinger fra installatørene.

– Vi jobber hele tiden med å tilpasse produktene til regelverket, kravene til energieffektivitet og behovet i markedet. Vi ser nå økende interesse for skytjenester og muligheten til å styre oppvarmingen fra mobiltelefonen. Vi fokuserer i tillegg på at produktene skal være lette å installere slik at installatøren kan jobbe effektivt, samt gjennomføre service på en enkel måte, sier hun og tilføyer:

– I utviklingen av nye modeller ser vi alltid på hvordan regelverket kan se ut de nærmeste fem årene. Vi skal alltid ligge i forkant når det gjelder kvalitetsstandarder og energieffektivitet.

Tilpasset det nordiske klima

Selskapet er opptatt av å tilpasse varmepumpene til det nordiske klima, kjent for sine lave temperaturer om vinteren.

– Det nordiske klima krever at varmepumpen leverer varme ved meget lave temperaturer. Vi har derfor utviklet modeller som leverer 100 prosent av kapasiteten helt ned til minus 20 grader, uten å bruke backup-heater. Dette gir kunden trygghet og store kostnadsbesparelser på kalde dager, sier hun.

– Vi tester også modellene hos uavhengige testlaboratorier i Norden for å sørge for at produktene holder en høy standard og gir gode testresultater. Til sammen gir dette ekstra trygghet for sluttkunden, avslutter Törnlöf.