Øyvind Paulsen (tv) blir ny daglig leder i Flow Bredesen VVS, mens Ketil Mikalsen (th) går over i stilling som arbeidende styreformann.

Øyvind Paulsen blir daglig leder i FLOW Bredesen VVS i Arendal

Øyvind Paulsen er ansatt som daglig leder i FLOW Bredesen VVS AS i Arendal. Paulsen kommer fra stillingen som distriktsleder for ORAS AS i Arendal. Ketil Mikalsen, som har vært daglig leder FLOW Bredesen VVS frem til nå, går over i rollen som arbeidende styreleder i selskapet,

0

Mikalsen vil i tillegg være representert i flere styrer og arbeidsgrupper i FLOW Group.

– Vi er stolte og meget godt fornøyd med å få med oss en ressurs som Øyvind Paulsen i selskapet, og dette er vi overbevist om vil gi oss det vi trenger for å ta veksten og de markedsandelene vi har ambisjoner om her i Agder regionen, sier Ketil Mikalsen.
– Våre medarbeidere, kunder, leverandører og samarbeidspartnere får en kompetent og erfaren leder å forholde seg til. Øyvind har mer enn 20 års erfaring fra ORAS systemet, og har vært med på flere av de store prosjektene som har vært i regionen.

Øyvind Paulsen tiltrer stillingen 1. august.