I bildet (fra venstre til høyre): Jyri Virrantuomi (CFO i Oras Group), Janne Rautavuori (CTO i Oras Group), Dr. Markus Lengauer (President & CEO i Oras Group) , Dr.Thomas Stiefmeier (Grunnlegger og CEO i Amphiro), Thorsten Staake (Grunnlegger og styremedlem i Amphiro), Kai Millarg(Aksjeholder og styremedlem i Amphiro)

Oras Group investerer i tech-selskapet Amphiro

– Hjemmene våre blir stadig smartere, og kraner og dusjløsninger er intet unntak. Vi er overbevist om at stadig flere digitale løsninger vil dukke opp innenfor sanitærindustrien i årene som kommer, og vi har planer om å være ledende i denne utviklingen, sier president og CEO av Oras Group, Dr. Markus Lengauer.

0

Oras Group har nylig sikret seg majoritetsandelen i selskapet Amphiro, en sveitsisk tech start-up med betydelig kompetanse innenfor strømsanking, Internet of Things og skytjenester. Direkte tilgang til denne teknologien og kunnskapen i Amphiro, kombinert med Oras sin kompetanse innenfor avanserte sanitærløsninger, åpner opp for nye muligheter. Det vil resultere i en raskere utvikling av innovative og bærekraftige produkter og tjenester som fremmer bedre helse og komfort for forbrukerne.

– Personlig er jeg positiv til alle nye produkter og tjenester som hjelper folk med å ta bevisste valg, og som bidrar til å ta bedre vare på jordens ressurser. Jeg har stor tro på bruk av smart teknologi i kombinasjon med overlegen brukeropplevelse. Amphiro har vist at de har en enestående evne til å levere både intuitive og høyst nyttige teknologiske løsninger. I tillegg er deres ideer og tanker om fremtiden helt i tråd med hva vi tror på i Oras Group, så vi er veldig glade for å kunne inkludere Amphiro-teamet inn i vår familie, fortsetter Lengauer.

– For Amphiro er Oras Group en ideell eier. Vi designer alle våre komponenter med tanke på et høyt produksjonsvolum og enkel installering, og vår skyløsning er høyst skalerbar. Dette muliggjør bruk av dataanalyser, brukerengasjement og digitale tjenester, også innenfor sanitærmarkedet. Med Oras Groups unike tilgang og kunnskap om markedet, kan vi virkeliggjøre vår visjon om å bygge digitale sanitærløsninger for massemarkedet, sier Dr. Thomas Steifmeier, grunnlegger og CEO i Amphiro.