Illustrasjon Oventrop: Ilustrasjonen viser sirkulasjon på varmt vann, og kaldt vann i serieledning.

Ønsker sirkulære rørsystemer velkommen

Flere rådgivere støtter Eirik Hjellnes og Ola Gilhuus i Multiconsult:

0

Både for å redusere legionellafaren, spare energi og redusere vannforbruk er sirkulære rørsystemer ønsket blant VVS-rådgivere. Slike systemer vil dessuten gjøre jevnlig forebygging mot legionella både enklere og rimeligere.

Etter at Multiconsults rådgivere forrige uke tok til orde for å tillate ringformede rørsystemer i bygg har flere rådgivere stilt seg positive til dette.

Les også: Ønsker andre forskrifter for helse- og næringsbygg

Seksjonsleder Olav Struksnes i Erichsen og Horgen.

– Jeg er helt enig i at forskriftskrav og praksis rundt lekkasjesikring i nærings- og helsebygg er vanskelig både å tolke og å følge. Regelverket medfører at det bygges uhensiktsmessige dyre og dysfunksjonelle løsninger som ikke nødvendigvis bedrer lekkasjesikring og utskiftbarhet i stor grad, sier Olav Struksnes i selskapet Erichsen og Horgen i en kommentar.

Kompa AS er et spesialrådgivningsfirma som hjelper flere eiendomsaktører med legionellakontroll, og også de er positive til å tenke nytt om vannhygiene.
–  Ringformede systemer kan gjøre det enklere å både behandle og forebygge vekst av legionella. Kanskje bør det være andre tiltak for legionellakontroll i sirkulære systemer enn i lineære, sier Van Ha Doan, daglig leder ved Kompa AS. Doan har arbeidet med vannbehandling siden 2000.

Van Ha Doan, daglig leder ved Kompa AS.

Benyttes i Europa
Siden ringformede systemer er i bruk i Europa mener Doan at det ikke er grunn til å tvile på hverken kvalitet eller lekkasjesikkerhet. Han poengterer samtidig at det er viktig å ta hensyn til at vi i Norge benytter materialer som kan ta større skade ved en eventuell lekkasje.

– Med ringformede systemer vil vi kunne redusere kostnadene knyttet til legionellakontroll. Når vannet sirkulerer helt fram til tappepunktene, reduseres rørstrekningene med stillestående vann, og systemene blir mer oversiktlige, sier han. Doan sier at legionellarisikoen fortsatt vil være tilstede, men systemene blir både enklere og billigere å behandle med kontinuerlig sirkulasjon.

Temperatur
Selv om sirkulære systemer åpner for enkel sirkulasjon av vann over 60 grader for å forhindre bakterievekst, mener Doan at dette ikke er den mest foretrukne løsningen for legionellakontroll i dag.

– Varmebehandling er kostbart, og metoden kolliderer med energiforskriften. Andre biologisk barriere/kjemiske løsninger der man kan holde lavere temperatur er derfor ofte foretrukket, og flere ser nå på løsninger som gjør at temperaturen kan senkes ned til 40-55 grader.

– En annen utfordring med varmebehandling er at biofilm er svært isolerende. Selv om vann på over 60 grader kjøres gjennom systemet, kan temperaturen på biofilmen ved rørveggen være mye lavere, sier Doan.

Selv er han åpen for andre systemer enn rør-i-rør.
– Aluplex i ringsystemer kan være en driftssikker løsning så lenge montering blir utført riktig. Slik jeg har erfart det ligger ikke lekkasjeproblemet i rørtypen. Den største risikoen ligger alltid hos de som utfører. Om arbeidet ikke blir utført med riktig kvalitet vil risikoen for lekkasjer fremkomme under drift og gi store økonomiske konsekvenser. Spørsmålet vil være om forsikringsselskapene kan gå med på en slik løsning. At de nylig har bestemt seg for å tenke nytt omkring lekkasjer kan tyde på det.  Personlig er jeg åpen for en slik løsning, ettersom den både reduserer byggekostnadene og risikoen forbundet med legionella, sier Doan.

Positiv til ring
VVS-ingeniør Patrick Storm-Jansen ved Structor Fredrikstad er også svært positiv til sirkulære tappevannsystemer.
– En utfordring for produsentene av rør-i-rør, som bør bli oppfordret til å komme med forslag til slike systemer. Det krever ikke mer enn en veggboks med to koblinger slik at det kan kobles videre og gjerne i ring tilbake til fordeleren, sier Storm-Jansen, som mener fordelerne kan også sammenkobles med isolerte rør i rør.

Dette vil kunne gi fordeler både med tanke på energi, vannkvalitet jevnt tappetrykk og forbruk.

– Et argument mot dette, sett opp i mot enkelte tolkninger av gjeldende forskrift, vil være at man da ikke får drenert vann til et fordelerskap i rom med sluk, sier han og peker på at vannskadeforskriften må gjennomgås og fakta legges på bordet.

VVS-ingeniør Patrick Storm-Jansen,Structor Fredrikstad

Ikke fra systemet
Storm-Jansen tror dessuten ikke det er lekkasjer fra rør i rør ut på et gulv uten sluk som er årsaken til vannskader.

–  Ytterrøret har gjort jobben sin ved å synliggjøre lekkasjen vegg fra vegg og ut i rom. Oppstyret med vannstoppventiler og sluk som skal stoppe den minste drypplekkasje grenser mot hysteri, sier han.
Storm-Jansen ønsker også en definisjon på lett utskiftbare løsninger, slik Multiconsults rådgivere etterlyser.

-Å rive en gipsvegg er akseptabel løsning. Å legge til rette for noe annet er i mange tilfeller for komplisert og koster mer enn det smaker. Helse, komfort og enøk bør trumfe vernet om eikelister i rom uten sluk, sier Storm-Jansen.