Gaute Gundersen inntok direktørstolen i GK Rør tidligere i år.

– Vi ønsker å øke graden av egenprosjektering

Ny direktør med ambisiøse mål for GK Rør:

0

Gaute Gundersen inntok direktørstolen i GK Rør tidligere i år. Han har lang fartstid i GK Gruppen og har blant annet vært med på etableringen av GK Elektro og ledet GK sin virksomhet i Danmark i 2017. Nå setter han nye ambisiøse mål for en av landets største rørentreprenører med 650 ansatte.

– Som en stor bedrift ønsker vi å øke graden av egenprosjektering og har behov for å tiltrekke oss kompetanse, spesielt ingeniørkompetanse som er helt nødvendig i større prosjekter. Jeg er opptatt av kompetanse i alle ledd og vil også styrke fokuset på lærlinger og anleggsledelse, sier Gundersen. Han er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi i Trondheim og har jobbet for GK siden 2015.

Økende kompleksitet og tekniske krav
Byggebransjen har gjennomgått store endringer de siste årene og Gundersen er opptatt av å posisjonere selskapet for innovative prosjekter.

– Trenden er at det stadig blir mer teknikk i bygg og systemene og samspillet mellom disse blir mer avanserte. Samtidig stilles det høyere tekniske krav, og teknologier som BIM og AR får stadig større utbredelse. Vi ser også at de store entreprenørene blir mer profesjonelle og stiller høyere krav til kompetanse innen lean og digitale prosesser på papirløse byggeplasser. Dette er områder vi skal være ledende på, sier Gundersen.

– Utviklingen vil by på utfordringer for de som ikke bygger kompetansen i eget hus. Selv om det er forskjell på by og land vil det bli stadig mer utfordrende å være en liten rørlegger, spesielt i prosjektmarkedet. Det blir spennende å se hvordan dette vil slå ut, sier han.

Konsolidering i markedet
Gundersen har sett hvordan markedet konsolideres og stiller andre krav til bedriftene.

– Det blir viktigere å satse på egenprosjektering og kompetanse på prosjekteringsledelse internt. I dag brukes det mye totalentrepriser med funksjonsansvar og vi er avhengig av å kunne styre prosjekteringen. Vi mener å være posisjonert for tverrfaglig prosjektutvikling i samspill med våre søsterselskaper, partnere og byggherrer. Vi har en langsiktig eier som investerer for å utvikle selskapet, noe som gir oss rom for utvikling. Vi driver med maraton, ikke sprint, avslutter Gundersen.