Ole Jørgen Veiby slutter som fagdirektør i GK kulde, og begynner som ny daglig leder i Eptec AS fra 1.februar 2019.

Ole Jørgen Veiby slutter som fagdirektør i GK kulde

Ole Jørgen Veiby slutter i GK Inneklima AS som fagdirektør kulde, og blir ny daglig leder i Eptec Energi AS fra 1.februar 2019. Han har jobbet i GK-systemet siden 2009, og har vært med på å bygge opp kuldeavdelingen i konsernet de siste ni årene.

0

Veiby jobbet før GK i ICA – Hakon Gruppen, hvor han de siste årene var prosjektdirektør for innredninger og butikkonsepter. Tidligere hadde han ansvaret for installasjonsavdelingen med kulde, kjøling og ventilasjon i selskapet.

Selskapet Ole Jørgen Veiby begynner som daglig leder er Eptec AS, og består av moderselskapet EPTEC – Energy & Process Technic AS,  med datterselskapet EPTEC Energi AS som det operative selskapet. Selskapet har over 30 års erfaring som entreprenør innen kulde- og varmepumpeteknologi. I tillegg tilbyr de rådgivning, prosjektering, ingeniørtjenester, produkt- og systemleveranser og service til større bygg og industri.

Eptec Energi AS har kontorer i Oslo, Moss og Trondheim med til sammen 43 ansatte.