Kasper Tvedt,(tv) partner og driftsleder, og daglig leder Anders Grevstad etablerte Grevstad & Tvedt VVS i 2013. Sammen har de skapt en bedrift som omsetter for over 50 millioner. Nå er de oppgitt over lavt enkelte aktører priser prosjekter og jobber, tross stor byggeaktivitet i Bergen. - På oss virker det som noen nesten kjøper seg jobb.

Økt prispress i Bergen

Grevstad & Tvedt VVS: - Det er nesten som om noen kjøper seg arbeid

0

Til tross for stor byggeaktivitet i Bergen opplever VVS-bransjen økt prispress på oppdragene.

– Selv om det er stor byggeaktivitet er prisene på prosjektene presset. Det er en unaturlig prisutvikling sammenlignet med aktiviteten i markedet, sier Anders Grevstad, daglig leder i Grevstad & Tvedt VVS.

Selskapet ser et marked preget av mange aktører som presser prisene ned.

– Jeg tror mange selskaper er redde for ikke å ha nok oppdrag og blir mer opptatt av store volum fremfor gode priser. Det har vært flere tilfeller av ekstremt lav prising og det er nesten som om noen kjøper seg arbeid, sier Kasper Tvedt, partner og driftsleder i selskapet.

Flere entreprenører
Selv om markedet er preget av pressede marginer tror de at nye entreprenører kan være med på å skape et mer forutsigbart marked.

– Samtidig som markedet er presset ser vi at nye entreprenører etablerer seg i Bergen. Bare den siste tiden er vi blitt kontaktet av entreprenører vi tidligere ikke har jobbet med. Vi ser at entreprenørene går bredere ut i markedet og at der blir hardere konkurranse om flere oppdrag, sier Grevstad.

De mener det blir utdannet for få rørleggere til å møte etterspørselen i markedet.

– Selv om markedet er presset har vi ikke nok kompetente håndverkere. Det kan være vanskelig å finne gode rørleggere og vi må gjøre yrket mer attraktivt. Rørleggeryrket har mange fordeler, det et godt betalt jobber og stort sett trygge arbeidsplasser, sier han.

Bedre prosjektstyring med LEAN
Selskapet satser nå på Lean-metodikken for å kunne øke effektiviteten. Lean fokuserer på samspill med alle medarbeidere og et systematisk forbedringsarbeid med kundens behov i fokus.

– Lean er egentlig sunn fornuft satt i system. Det gir oss bedre og enklere oversikt i prosjektene. Vi er alltid oppdatert på fremdrift og blir bedre til å svare på spørsmål fra kundene, sier Tvedt.

Nå ser de på hvordan de ansatte kan få mer eierskap i prosjektene og legge til rette for at prosjektene kan gjennomføres best mulig.

– Vi har en forbedringsgruppe hvor vi diskuterer valg av løsninger og hvordan man gjør det mest effektivt. Det er også en fin måte å utveksle erfaringer mellom ansatte, og hjelper oss med å bruke ressursene bedre. Alle lærer noe nytt hverdag og det er viktig å dele denne kunnskapen i bedriften. Uten de ansatte hadde vi ikke vært hvor vi er i dag, sier han.

Tror markedet vil stabiliseres
På sikt tror de at prisene vil normaliseres og at markedet vil fortsette å vokse.

– Vi håper prisene skal stabiliserer seg og at oppdragsmengden fortsetter å vokse. Når det blir tilført flere prosjekter i markedet vil man mette flere aktører. Ordretilgangen er god og vi har en «all-time-high» på ordreserven. Det er mye som skjer i markedet og prisene vil på sikt stabiliserer seg på et normalt nivå, avslutter Grevstad.

Grevstad & Tvedt VVS ble etablert i 2013 og omsetter i dag for over 50 millioner.