OBOS er landets største boligbygger i 2017, med 1 779 igangsatte boliger. Her ved adm.direktør Daniel Kjørberg Siraj til venstre.

OBOS er landets største boligbygger

Oversikt over de 10 største boligprodusentene i 2017:

0

OBOS er landets største boligbygger i 2017, med 1 779 igangsatte boliger, viser tall fra Boligprodusentenes Forening. Dette inkluderer tall fra deres heleide datterselskap Block Watne. Mesterhus følger på andre plass med 1 156 boliger, mens Systemhus inntar tredjeplassen med 1 121 igangsatte boliger.

7 av de 10 på lista er boligkjeder som består av frittstående byggefirma med felles merkevare og profil.

I motsetning til mange andre land, domineres ikke det norske boligmarkedet av noen få store aktører. Det er mange boligprodusenter som konkurrerer om markedsandelene og det er jevnt mellom flere på lista. Det ble igangsatt totalt 30 719 boliger i 2017.

Figur 1: De største boligprodusentene. Antall igangsatte boliger i 2017. Tallet for JM Norge