Illustrasjonsfoto.

Disse nye innleiereglene gjelder fra 2019

Det er vedtatt endringer i arbeidsmiljølovens regler for ansettelser og innleie av arbeidskraft. Disse trer i kraft fra 1. januar 2019.

0

Kort oppsummert innebærer de viktigste endringene en presisering av hva som er fast ansettelse, regulering av arbeidstid og at det det kun er bedrifter som er bundet av landsomfattende tariffavtale som kan inngå avtale med de tillitsvalgte om utvidet innleie av arbeidskraft.

BNL har laget en oversikt over de viktigste endringene her.