Lars Bråten blir ny avdelingssjef for Oras AS i Buskerud.

Nye avdelingsjefer i Oras for Buskerud, Akershus og Oslo

Oras samler fra 1. juli virksomhetene i Oslo, Akershus og Buskerud under ny lokal ledelse. Ansvaret for å lede rørvirksomheten i Buskerud er gitt til Lars Bråten. Samtidig har Thomas Kristoffersen fått ansvaret for prosjekt-virksomheten på rør i Oslo og Akershus.

0

Oras har fra 1. juli ansatt to nye avdelingsjefer i Oslo, Akershus og Buskerud. Selskapet har gitt Lars Bråten ansvaret for å lede rørvirksomheten i Bukserud.  Samtidig har Thomas Kristoffersen fått ansvaret for prosjektvirksomheten på rør i Oslo og Akershus.

Lars Bråten som nå blir ny avdelingssjef er fra Drammen og er 35 år gammel. Han er utdannet rørlegger og har i tillegg gjennomført teknisk fagskole. Bråten har vært ansatt i Oras siden 2000.

Thomas Kristoffersen

Til å lede prosjektvirksomheten på rør i Oslo og Akershus har Thomas Kristoffersen blitt ansatt som ny avdelingssjef. Kristoffesen er 37 år gammel, rørlegger og bosatt i Våler. Han har tidligere arbeidet som avdelingssjef i Bravida, og sist som prosjektsjef på rør i Oras.

– Vi er veldig fornøyd med at Lars og Thomas har takket ja til sine nye oppgaver. Vi ser gjennom denne endringen at vi får en tydeligere organisering. I Drammen forbedres det lokale tjenestetilbudet gjennom at både service og prosjekt styres lokalt. Oras og Bravida har nettopp samlokalisert seg i Drammen og kan nå tilby en helhetsløsning innen tekniske fag for videre satsning på vekst i lokalmarkedet i Buskerud. For rørprosjekter i Oslo blir det også økt tydelighet og klar fokus på det lokale markedet i Osloområdet. Thomas, med gode meritter fra ledelse og gjennomføring av prosjekter vil styrke oss betydelig ved gjennomføring av pågående og kommende prosjektoppdrag i et av Norges største markeder sier Knut Sigvartsen, distriktsjef i Oras AS i en pressemelding.

Sigvartsen forteller videre at endringene i organisasjon i Buskerud, Akershus og Oslo, er et ledd i arbeidet med å gjøre Oras lønnsomt. Endringene bidrar i tillegg til styrket fagkompetanse og lokal ledelse. Dette reduserer kostnader i distriktet gjennom mindre administrativ overbygning, noe som er viktige bidrag til å øke konkurransekraften og lønnsomheten.

Oras virksomhet innen VVS i Drammen består etter endringen av 60 ansatte, mens prosjektvirksomheten på rør i Oslo vil ha 133 ansatte.