- Dette var en spennende og morsom måte å konkurrere på, sier Torgny Volden, avdelingssjef divisjon rør ved Assemblin service Oslo.

– Den nye anbudsmetoden gjør det lettere å vise hva vi kan

Vant rammeavtale med Omsorgsbygg basert på BVP-modellen:

0

Omsorgsbygg Oslo KF har gått i bresjen med bruk av «prestasjonsinnkjøp», en ny anbudsmetode basert på Best Value Procurement (BVP). Før sommeren vant Assemblin, Håkonrud Rør og Andresen og Sønn en anbudskonkurranse basert på metoden for det kommunale foretaket.

– Min erfaring med den nye anbudsmetoden er at det er lettere å vise hva vi kan. Et varmeanlegg kan ha mange ulike løsninger og det er lettere å forklare en løsning muntlig enn skriftlig. Det fine med metoden er at den i større grad fokuserer på kunnskap, ledelsesevne og hvordan vi følger opp avtalen. I tillegg løste vi en del tekniske caser som viser hvordan vi i praksis løser ulike problemstillinger. Dette var en spennende og morsom måte å konkurrere på, sier Torgny Volden, avdelingssjef divisjon rør ved Assemblin service Oslo.

Stort fokus på kompetanseheving

Han mener økt fokuset på kompetanse er en fordel bedriften i anbudskonkurranser.

– Assemblin har alltid vært ledende på utvikling av medarbeidere. Vi tilbyr kursing av montører og prosessledere og har serviceskole og prosjektlederskole som gjør at vi stiller sterkt i denne type konkurranser, sier han og tilføyer:

– Dette har vært en veldig ryddig og fin prosess fra start til mål, noe som gjenspeiles i flere offentlige avtaler de siste årene. Jeg ser frem til flere anbudskonkurranser basert på denne metoden i fremtiden.

Fornuftig anbudsmetode

Volden får støtte av Sonny Dahl, daglig leder i Andresen og Sønn As.

– BVP-metoden var ny for oss, men etter at vi har fått tenkt over metoden og snakket med ansvarlig for rammeavtaler hos Omsorgsbygg ser vi at dette kan være en fornuftig måte å gjennomføre anbudskonkurranser på, sier Dahl.

Han tror ikke den nye metoden vil forandre hvordan selskapet jobber med kompetansebygging.

– Vi har alltid hatt ansatte med høy kompetanse og yrkesstolthet, samt at alle er genuint interessert i faget og suger til seg alt av ny kunnskap. I tillegg deler vi mye kunnskap oss imellom gjennom faglige samtaler, avslutter Dahl.

Også Rune Bergskaug, daglig leder i HåkonRune Rør, er svært fornøyd med prosessen.

– Dette har vært en ryddig prosess. For oss har det bare vært positivt med intervju og caser som belyser hvordan vi jobber og løser ulike oppdrag, sier Bergskaug.