Nordic — Office of Architecture, AART architects,

Nye Aker sykehus har høye energi- og miljøambisjoner

0

Konseptet for Nytt sykehus på Aker er nå levert: et kompakt sykehus med lys, luft, utsikt og tilgang til gode uteområder med grønne lunger. Sykehuset blir totalt på ca. 150.000 m2 og vil inneholde over 650 sengeplasser, der omtrent 250 er for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Rådgivergruppen bak Aker ledes av Nordic — Office of Architecture, som Norconsult eier 90 prosent av. Gruppen er en konstellasjon av Norges kanskje mest erfarne hoder innen helsebygg; Nordic, AART architects, COWI, Norconsult, Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter og Metier OEC AS.

Norconsult har vært sentral rådgiver innen energi og miljø.

– Prosjektet har høye energi- og miljøambisjoner, så det er et tydelig fokus på materialer med lavt klimagassutslipp, og vi vil benytte et klimagassregnskap som grunnlag for alle materialvalg, sier Ingrid Hole fra Norconsult – senioringeniør innen bygningsfysikk og koordinator for energi og miljø i prosjektet.

– Vi ønsker først og fremst å forme et funksjonelt bygningsanlegg for sykehusets brukere. Dette skal bli et helsefremmende og godt sted å være uansett om du er pasient, besøkende eller ansatt ved sykehuset. Det blir lys, luft og utsikt og tilgang til gode uteområder med grønne lunger. Vi ønsker også å forme et anlegg som gir noe til byen og omkringliggende bebyggelse i form av et godt byplangrep hvor miljø og bærekraft er vektlagt, sier Hanne Hemsen, partner og arkitekt i Nordic — Office of Architecture.

Helse Sør-Øst RHF har ansvaret for prosjektene, og har etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF for det videre arbeidet. Det har vært mye engasjement rundt byggingen av Aker, nå er man ett steg nærmere og anslår at første etappe av byggeprosjektet skal stå ferdig i 2028.