Illustrasjonsbilde fra Fagskolen Oslo og Akershus. Kuben.

Ny regjering løfter fagskolene videre

Nasjonalt Fagskoleråd er positiv til at en ny regjering slår fast at fagskolene er viktig for å nå målet om at flere må kvalifiseres for jobbene. Fagskolene har et viktig samfunnsoppdrag i å utvikle og tilby skreddersydd utdanning i samarbeid med arbeids- og næringslivet.

0

– Det er viktig at den nye regjeringen anerkjenner fagskolen som arbeidslivets skole. Fagskolene er helt avgjørende for å kvalifisere flere i arbeidslivet til fremtidens arbeidsmarked, særlig i en tid med store omstillinger, digitalisering og automatisering, sier Arvid Ellingsen, leder i Nasjonalt fagskoleråd.

Nasjonalt fagskoleråd er også positiv til den nye regjeringens satsning på et kvalitetsløft i fagskolene, bedre overgangsordninger mellom fagskoler og høyskole/universitet og økt kunnskap om fagskoleutdanning i rådgivertjenesten.

– Hvis vi skal komme helt i mål med fagskoleløftet, så må regjeringen følge opp sine ambisjoner med en opptrappingsplan for flere studieplasser og bedre finansiering av fagskolene som bygger på et dokumentert kostnadsnivå, sier Arvid Ellingsen.

Nasjonalt Fagskoleråd er et rådgivende organ i fagskolespørsmål for Kunnskapsdepartementet, og sekretariatet er plassert i Kompetanse Norge.